Doanh nghiệp
Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Lọc hóa dầu Bình Sơn nhận thù lao mức 140 triệu đồng/tháng
Thanh Hương - 16/06/2018 16:07
Theo kế hoạch chi trả tiền lương và thù lao dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông lần đầu tiên của Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) ngày 21/6 tới, mức thù lao mà Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc sẽ nhận được khoảng 140 triệu đồng/tháng.

Cụ thể, mức thù lao mà Chủ tịch HĐQT của BSR được đề nghị là 866,225 triệu đồng cho thời gian từ 1/7/2018 đến 31/12/2018, tức là bình quân 144,37 triệu đồng/tháng.

Với chức danh Tổng giám đốc, mức thù lao được đề nghị là 839,225 triệu đồng cho 6 tháng cuối năm, bình quân là gần 140 triệu đồng/tháng.

3 thành viên HĐQT cũng được đề nghị hưởng tổng mức thù lao là 2,261 tỷ đồng cho 6 tháng cuối năm.

Vị trí Trưởng ban kiểm soát cũng dự kiến nhận 783 triệu đồng cho 6 tháng cuối năm, tức là 130,5 triệu đồng/tháng.

Trước đó, theo tính toán của BSR dựa trên các quy định hiện hành của Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội, tiền lương bình quân kế hoạch 6 tháng cuối năm 2018 của người quản lý BSR được xác định ở mức 126 triệu đồng/người. Trong đó, mức tiền lương bình quân kế hoạch năm 2018 của HĐQT và Ban kiểm soát là 127,350 triệu đồng/người.

Hiện cổ đông ngoài đang nắm giữ 7,79% vốn điều lệ tại BSR và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, thay mặt Nhà nước đang sở hữu 92,21% vốn điều lệ. BSR cũng có kế hoạch thoái tiếp tới 49% vốn cho nhà đầu tư nước ngoài.

Tin liên quan
Tin khác