Thời sự
Chủ tịch Vương Đình Huệ: Quốc hội chuẩn bị giám sát tối cao gói hỗ trợ phục hồi
Nguyễn Lê - 15/04/2024 15:50
Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét kết quả giám sát về “Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội".
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp.

Chiều 15/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 32.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết phiên họp thường kỳ tháng 4/2024 này dự kiến diễn ra trong 4 ngày làm việc để cho ý kiến với 18 nội dung và 3 nội dung cho ý kiến bằng văn bản.

Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến các nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ bảy (tháng 5/2024) gồm: Cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024; cho ý kiến về các dự án luật dự kiến trình Quốc hội thảo luận lần đầu tại Kỳ họp thứ bảy. Gồm 5 dự án luật là dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược; dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi); dự án Luật Tư pháp người chưa thành niên; dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi); dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.

Về các nhóm vấn đề giám sát, Chủ tịch Quốc hội nêu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2023 và những tháng đầu năm 2024, dự kiến Chương trình giám sát năm 2025 của Quốc hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Nội dung tiếp theo là xem xét kết quả giám sát của Đoàn giám sát của Quốc hội về “Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023”.

Đây là gói tổng thể về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, gắn với thực hiện một số dự án quan trọng quốc gia, kết quả giám sát sẽ trình Quốc hội vào Kỳ họp thứ bảy vào tháng 5 tới, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Vẫn trong nhóm vấn đề giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến bước đầu về dự thảo Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023”.

Về nhóm vấn đề quan trọng quốc gia, Chủ tịch Quốc hội cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với Tờ trình về đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2023; Tờ trình số 112/TTr-CP ngày 28/3/2024 của Chính phủ về Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước). Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ bảy.

Phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến 5 nội dung thuộc thẩm quyền, gồm: Xem xét báo cáo tổng hợp kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội năm 2023; Cho ý kiến về Tờ trình số 01/TT-CTN ngày 01/3/2024 của Chủ tịch nước về việc ký Hiệp ước vay giữa nước CHXHCN Việt Nam và Ngân hàng Tái thiết và Phát triển quốc tế (IBRD) cho Dự án hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Các nội dung thuộc thẩm quyền còn có xem xét Báo cáo số 71/BC-CP của Chính phủ về một số nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 08/2019/NĐ-CP ngày 23/01/2019 quy định một số chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài; Cho ý kiến về việc tổ chức lại Trung tâm tin học thành Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu kiểm toán thuộc Kiểm toán nhà nước; Xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 3/2024.

Tin liên quan
Tin khác