Tài chính - Chứng khoán
Chứng khoán Tiên Phong đặt kế hoạch lợi nhuận tăng 36% năm 2023, đa dạng hóa doanh thu
Kim Ngân - 28/03/2023 07:42
Công ty còn có phương án phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu và 200 triệu cổ phiếu để tăng vốn lên 4.000 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (HoSE: ORS) chuẩn bị họp ĐHCĐ thường niên 2023. HĐQT trình mục tiêu doanh thu 2,831 tỷ đồng và lãi sau thuế 184 tỷ đồng, tăng lần lượt gần 4% và 36% so với thực hiện năm 2022.

Theo định hướng, công ty sẽ tập trung đa dạng hóa doanh thu với ba trụ chính là dịch vụ ngân hàng đầu tư, môi giới chứng khoán và tự doanh. Đồng thời, mở rộng hoạt động kinh doanh, cung cấp thêm cho khách hàng các sản phẩm, dịch vụ tài chính mới để qua đó tăng nguồn thu.

Năm 2022, công ty đạt doanh thu kỷ lục gần 2.733 tỷ đồng, gấp đôi năm trước và vượt 38% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế giảm 36% còn 136 tỷ đồng. Với kết quả này, HĐQT trình cổ đông kế hoạch không phân phối lợi nhuận.

Một nội dung quan trọng khác là HĐQT trình cổ đông kế hoạch phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu với kỳ hạn 5 năm. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có hoặc không có bảo đảm. Lãi suất và kỳ tính lãi của trái phiếu sẽ được HĐQT quyết định phù hợp với nhu cầu vốn và tình hình tài chính của Công ty tại từng thời điểm.

Đối tượng phát hành là các tổ chức kinh tế, định chế tài chính, tổ chức tín dụng, nhà đầu tư chứng khoán cá nhân/tổ chức có nhu cầu đầu tư trái phiếu. Thời gian thực hiện cụ thể của từng đợt phát hành sẽ được HĐQT quyết định, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật.

Ngoài ra, công ty còn lên phương án phát hành 200 triệu cổ phiếu, tăng vốn điều lệ lên 4.000 tỷ đồng. Phương thức thực hiện có thể bằng một trong 2 cách. Thứ nhất, phát hành quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với một trong 2 tỷ lệ thực hiện quyền, gồm 100 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 2:1) hoặc 200 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 1:1). Giá phát hành dự kiến không thấp hơn mệnh giá 10.000 đồng/cp. Thứ hai, chào bán cổ phiếu riêng lẻ dự kiến tối đa 200 triệu cổ phiếu, giá không thấp hơn mệnh giá. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt cháo bán.

Tin liên quan
Tin khác