Sức khỏe doanh nghiệp
Chứng khoán VIX trở thành cổ đông lớn tại Thủy điện Nậm Mu
Duy Bắc - 25/11/2022 07:59
Công ty liên quan chị gái ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng giám đốc Tập đoàn Gelex vừa mua thêm gần 3 triệu cổ phiếu và trở thành cổ đông lớn tại CTCP Thủy điện Nậm Mu.

Cụ thể, Công ty cổ phần Chứng khoán VIX (mã VIX – sàn HoSE) vừa mua vào 2.995.162 cổ phiếu CTCP Thủy điện Nậm Mu (mã HJS – sàn HNX) để nâng sở hữu từ 4,86% lên 19,12% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện ngày 21/11/2022.

Như vậy, sau giao dịch, Chứng khoán VIX đã trở thành cổ đông lớn của CTCP Thủy điện Nậm Mu.

Nếu tính theo giá đóng cửa ngày 21/11 của cổ phiếu HJS là 33.600 đồng/cổ phiếu, ước tính Chứng khoán VIX đã bỏ ra hơn 100,6 tỷ đồng để mua vào gần 3 triệu cổ phiếu HJS và trở thành cổ đông lớn.

Trước đó, ngày 16/9/2022, quỹ Đầu tư Giá trị Bảo Việt (BVIF) bán toàn bộ 5,1 triệu cổ phiếu, tương ứng giảm sở hữu từ 24,29% về 0% vốn điều lệ. Được biết, ngày 07/1/2021, BVIF trở thành cổ đông lớn của Thủy điện Nậm Mu sau khi mua thành công 5,1 triệu cổ phiếu.

Thủy điện Nậm Mu trước đây thuộc Tổng Công ty Sông Đà

Theo tìm hiểu, Thủy điện Nậm Mu được thành lập ngày 12/2/2003 sau khi Tổng Công ty Sông Đà quyết định chuyển đổi Nhà máy Thủy điện Nậm Mu thành CTCP Thủy điện Nậm Mu, đồng thời bàn giao quyền quản lý phần vốn Nhà nước tại CTCP Thủy điện Nậm Mu cho CTCP Sông Đà 9.

Tới ngày 20/12/2006, cổ phiếu HJS chính thức niêm yết trên sàn HNX.

Thêm nữa, Nhà máy Thuỷ Điện Nậm Mu nằm trên địa bàn xã Tân Thành, Huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.

Được biết, tổ máy đầu tiên đã hoà điện lưới quốc gia vào ngày 18/02/2004 và sau đó lần lượt vào ngày 18 và 24/03/2004 hai tổ máy số 2 và số 3 cũng chính thức vận hành và cung cấp nguồn điện năng vào hệ thống lưới điện của đất nước. Tổng công suất của nhà máy khi hoàn thành đưa vào sử dụng là 12MW.

Trong khi đó, Chứng khoán VIX vừa bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Tuyết vào vị trí Chủ tịch HĐQT từ ngày 2/11/2022 tới nay.

Bà Nguyễn Thị Tuyết sinh năm 1981 và đồng thời là chị gái ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng giám đốc Tập đoàn Gelex (mã GEX).

Lợi nhuận quý III/2022 của Chứng khoán VIX đạt hơn 88 tỷ đồng, giảm 40,3% so với cùng kỳ

Trong quý III/2022, Chứng khoán VIX ghi nhận tổng doanh thu đạt 182,33 tỷ đồng, giảm 53,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 88,09 tỷ đồng, giảm 40,3% so với cùng kỳ.

Xét về cơ cấu doanh thu, trong kỳ, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) giảm 53,8% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 137,11 tỷ đồng về 117,7 tỷ đồng; lãi từ các khoản cho vay và phải thu giảm 38% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 17,34 tỷ đồng về 28,3 tỷ đồng; doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán giảm 60,3% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 32,66 tỷ đồng về 21,53 tỷ đồng; doanh thu bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán giảm 51,3% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 14,84 tỷ đồng về 14,1 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Lũy kế trong 9 tháng đầu năm 2022, Công ty ghi nhận tổng doanh thu đạt 950,22 tỷ đồng, giảm 24,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 414,56 tỷ đồng, giảm 27,8% so với cùng kỳ năm trước.

Xét về dòng tiền, trong 9 tháng đầu năm, Chứng khoán VIX ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm 1.194,4 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 237,4 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 0,5 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 3.139,4 tỷ đồng, chủ yếu phát hành thêm 4.118,9 tỷ đồng cổ phiếu để huy động vốn.

Tính tới 30/9/2022, tổng tài sản của Chứng khoán VIX tăng 74,2% so với đầu năm lên 8.238,2 tỷ đồng. Trong đó, các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ đạt 4.684,9 tỷ đồng, chiếm 56,9% tổng tài sản; tiền và các khoản tương đương tiền đạt 2.024,9 tỷ đồng, chiếm 24,6% tổng tài sản; các khoản cho vay đạt 1.409,4 tỷ đồng, chiếm 17,1% tổng tài sản.

Điểm đáng lưu ý, trong 9 tháng đầu năm, tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) tăng 192,7% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 3.084,4 tỷ đồng lên 4.684,9 tỷ đồng; các khoản cho vay giảm 52,9% so với đầu năm, tương ứng giảm 1.580,8 tỷ đồng về 1.409,4 tỷ đồng.

Trong 4.684,9 tỷ đồng tài sản FVTPL, Công ty thuyết minh có tới 2.941,3 tỷ đồng là trái phiếu chưa niêm yết; 839 tỷ đồng là cổ phiếu niêm yết; 726,8 tỷ đồng cổ phiếu chưa niêm yết; và 177,9 tỷ đồng trái phiếu niêm yết.

Ngoài ra, tính tới cuối quý III, Chứng khoán VIX có nhiều giao dịch đầu tư cổ phiếu, trái phiếu với các bên liên quan Tập đoàn Gelex.

Tin liên quan
Tin khác