Ô tô - xe máy
Chủng loại xe ô tô mới phải đạt khí thải mức 5 từ 1/1//2022 mới được ưu đãi
Thanh Hương - 16/07/2021 22:00
Các xe ô tô đã có Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường còn thời hạn và cấp trước ngày 01/01/2022 vẫn được tham gia vào Chương trình ưu đãi thuế.

Bộ Tài chính đã trình Chính phủ sửa đổi quy định về khí thải tại Nghị định 57/2020/NĐ-CP cho phép các xe ô tô đã có Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường còn thời hạn và cấp trước ngày 01/01/2022 vẫn được tham gia vào Chương trình ưu đãi thuế.

Khi hết thời hạn của Giấy chứng nhận này, các dòng xe này phải đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mức 5 theo Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg.

Riêng chủng loại xe ô tô mới thì phải áp dụng khí thải mức 5 từ ngày 01/01/2022 để được hưởng ưu đãi của Chương trình ưu đãi thuế đối với sản xuất, lắp ráp ô tô.

Trước đó VAMA và các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô (như Công ty Toyota, Công ty Ford, Công ty Thành Công, Công ty Trường Hải, Công ty Honda) đã có văn bản gửi Chính phủ đề nghị cho phép các loại xe đang đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mức 4 (chưa đạt tiêu chuẩn mức 5) và đã có Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật còn thời hạn và được cấp trước ngày 01/01/2022 vẫn được tham gia vào Chương trình ưu đãi thuế mà chưa phải tuân thủ các điều kiện về khí thải quy định tại Chương trình ưu đãi thuế của Nghị định số 57/2020/NĐ-CP (phải đạt mức 5 từ năm 2022 trở đi).

Theo Bộ Tài chính, Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg ngày 01/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô, xe mô tô hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới thì các xe sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu phải áp dụng mức khí thải mức 5 từ ngày 01/01/2022. Để thống nhất với Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg, tại Nghị định số 57/2020/NĐ-CP quy định lộ trình áp dụng khí thải đối với các doanh nghiệp tham gia Chương trình ưu đãi thuế là: “phải đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mức 4, mức 5 cho giai đoạn từ năm 2018 đến hết năm 2021; mức 5 trở lên cho giai đoạn năm 2022 trở đi”.

Tuy nhiên, trước tác động của dịch bệnh nên việc cung ứng nhiên liệu mức 5 (dành cho xe đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mức 5) không thể theo đúng lộ trình sản xuất và cung ứng nhiên liệu như đã dự kiến.

Để tháo gỡ vướng mắc do sự thiếu đồng bộ về nhiên liệu với tiêu chuẩn khí thải của xe ô tô, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành văn bản số 371/TTg-CN ngày 26/3/2021 cho phép “các kiểu loại ô tô đã được cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trước ngày 01 tháng 01 năm 2022 được tiếp tục sản xuất, lắp ráp đến hết thời hạn của giấy chứng nhận theo quy định tại Nghị định số 116/2017/NĐ-CP của Chính phủ”. Còn “các loại xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới phải áp dụng khí thải mức 5 từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 theo quy định tại Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg ngày 01 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ”.

Tin liên quan
Tin khác