Sức khỏe doanh nghiệp
Cienco4 tạm dừng kế hoạch chào bán 112,36 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng/cổ phiếu
Duy Bắc - 03/10/2022 08:02
CTCP Tập đoàn Cienco4 (mã chứng khoán C4G - UPCoM) thông qua việc tạm dừng đăng ký chào bán cổ phiếu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Cụ thể, Cienco4 sẽ tạm dừng kế hoạch đăng ký chào bán thêm cổ phiếu đến khi kết thúc cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 để cập nhập một số nội dung liên quan đến kiện toàn cơ cấu quản trị và kế hoạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

Theo kế hoạch, ngày 17/10, Cienco4 sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 tại Hà Nội.

Tài liệu dự kiến trình cổ đông gồm tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị, quy chế hoạt động HĐQT, quy chế hoạt động Ban kiểm soát và dự thảo điều lệ; tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT; và Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 1.123,59 tỷ đồng lên 2.247,18 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 diễn ra ngày 29/4/2022, Cienco4 đã thông qua kế hoạch chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 50%, cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ nhận quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới với giá 10.000 đồng/cổ phiếu (tổng số cổ phiếu chào bán 112,36 triệu cổ phiếu).

Tổng số tiền dự kiến huy động 1.123,59 tỷ đồng. Trong đó, Công ty dự kiến dùng 623,59 tỷ đồng thanh toán các chi phí, bổ sung nguồn vốn lưu động; 300 tỷ đồng thanh toán các khoản nợ của Công ty vay Ngân hàng; và 200 tỷ đồng thanh toán các khoản công nợ dự kiến phải trả cho các nhà thầu phụ và nhà cung cấp hàng hóa/dịch vụ.

Như vậy, nếu phát hành thành công, Công ty sẽ phát hành thêm 112,4 triệu cổ phiếu để nâng vốn điều lệ từ 2.247,18 tỷ đồng lên 3.370,77 tỷ đồng.

Thay đổi 321,7 tỷ đồng từ đợt chào bán để trả nợ vay và mua cổ phần

Cuối tháng 8/2022, Cienco4 thay đổi mục đích sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đầu năm 2022.

Thay đổi mục đích sử dụng vốn đợt chào bán của C4G (Nguồn: C4G).

Trong tổng số tiền huy động từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đầu năm 1.123,59 tỷ đồng, Công ty dự kiến sẽ giảm 321,7 tỷ đồng thanh toán các chi phí, bổ sung nguồn vốn cho hoạt động khác về 201,89 tỷ đồng; tăng 160,5 tỷ đồng để thanh toán các khoản nợ của Công ty vay cá nhân (kế hoạch ban đầu không có); tăng 100 tỷ đồng trả nợ vay trái phiếu (kế hoạch ban đầu không có); và tăng 61,2 tỷ đồng đầu tư mua cổ phần (kế hoạch ban đầu không có).

Điểm đáng lưu ý, sau khi tăng vốn điều lệ từ 1.123,59 tỷ đồng lên 2.247,2 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông lớn có sự thay đổi.

Vào thời điểm 31/12/2021, Công ty có 4 cổ đông lớn gồm CTCP New Link sở hữu 20,75% vốn điều lệ; CTCP Xây dựng Dũng Hưng sở hữu 10,9% vốn điều lệ; Công ty TNHH Đầu tư Thượng Hải sở hữu 6,58% vốn điều lệ; CTCP Chứng khoán VNDirect (mã VND – sàn HoSE) sở hữu 4,71% vốn điều lệ và còn lại 63,64% thuộc về nhóm cổ đông khác.

Tuy nhiên, sau tăng vốn, ngày 30/6/2022, Công ty chỉ còn 1 cổ đông lớn là CTCP New Link sở hữu 10,37% vốn điều lệ.

Như vậy, trong đợt tăng vốn tháng 4/2022 với tỷ lệ 1:1, hàng loạt cổ đông lớn đã không thực hiện quyền mua cổ phiếu hết toàn bộ số cổ phiếu được mua dẫn tới tỷ lệ sở hữu bị pha loãng và chỉ còn 1 cổ đông lớn.

Lợi nhuận quý II/2022 tăng nhờ hoạt động tài chính

Trong quý II/2022, Cienco4 ghi nhận doanh thu đạt 951,72 tỷ đồng, tăng 42,6% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 52,06 tỷ đồng, tăng 126,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 15,9% về 8,6%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 22,7% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 24,04 tỷ đồng, về 81,81 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 27,9%, tương ứng tăng thêm 5,92 tỷ đồng, lên 27,13 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 54%, tương ứng giảm 44,4 tỷ đồng, về 37,78 tỷ đồng; lãi công ty liên doanh, liên kết tăng 6,4 tỷ đồng, lên 6,22 tỷ đồng (cùng kỳ âm 0,18 tỷ đồng); chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 12,3%, tương ứng giảm 2,33 tỷ đồng, về 16,6 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, mặc dù lợi nhuận gộp trong kỳ giảm, nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn tăng. Nguyên nhân chủ yếu do tăng doanh thu tài chính, giảm chi phí tài chính trong kỳ, ghi nhận tăng lãi công ty liên doanh, liên kết.

Công ty cho biết thêm doanh thu tài chính tăng do tăng lãi tiền gửi, tiền cho vay. Ngoài ra, chi phí tài chính giảm so với cùng kỳ do giảm chi phí lãi vay.

Lũy kế trong 6 tháng đầu năm, Cienco4 ghi nhận doanh thu đạt 1.378,92 tỷ đồng, tăng 33,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 84,35 tỷ đồng, tăng 85,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2022, Công ty dự kiến doanh thu 3.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 300 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm, Công ty mới hoàn thành được 28,1% kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về dòng tiền, trong 6 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm 75,6 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 49,6 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 513,6 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 561,6 tỷ đồng, chủ yếu là phát hành thêm cổ phiếu huy động vốn.

Được biết, trước đó trong năm 2021, Công ty cũng ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm 97,98 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 30/9, cổ phiếu C4G giảm 500 đồng về 12.100 đồng/cổ phiếu.

Tin liên quan
Tin khác