Sức khỏe doanh nghiệp
CII quyết tâm thoái toàn bộ 7,97 triệu cổ phiếu SII sau khi bán bất thành
Duy Bắc - 24/11/2023 13:45
Liên tục giảm sở hữu từ 50,62% vốn điều lệ, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã CII - sàn HoSE) tiếp tục muốn bán 12,36% vốn còn lại tại CTCP Hạ tầng Nước Sài Gòn.

Công ty Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM đăng ký bán toàn bộ 7.967.700 cổ phiếu Công ty cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn (Saigon Water, mã SII - sàn UPCoM) để giảm sở hữu từ 12,36%, về còn 0% vốn điều lệ, giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 28/11 đến ngày 27/12/2023.

Nếu tính theo giá đóng cửa ngày 23/11, cổ phiếu SII đang giao dịch vùng 21.000 đồng/cổ phiếu, ước tính Công ty Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM sẽ thu về số tiền khoảng 167,3 tỷ đồng khi thoái ra toàn bộ hơn 7,9 triệu cổ phiếu SII.

Được biết, trước đó, từ ngày 6/6 đến ngày 5/7, Công ty Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM vừa bán ra 24.687.050 cổ phiếu trong tổng đăng ký 32.661.350 cổ phiếu (50,62% vốn điều lệ), tương ứng tỷ lệ bán thành công 75,6% tổng đăng ký để giảm sở hữu từ 50,62% về còn 12,36% vốn điều lệ.

Thêm nữa, từ ngày 11/7 đến 9/8, Công ty Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM đăng ký bán ra toàn bộ 7.974,300 cổ phiếu SII để giảm sở hữu từ 12,36% về 0% vốn điều lệ nhưng hết thời gian đăng ký đã không bán được cổ phiếu nào.

Ngược lại, từ ngày 21/6 đến 22/6, CTCP Đầu tư Ngành nước DNP mua vào 12.259.200 cổ phiếu SII để nâng sở hữu từ 0% lên 19% vốn điều lệ.

Tính tới 30/9/2023, Công ty Hạ tầng Nước Sài Gòn có hai cổ đông lớn bao gồm CTCP Đầu tư Ngành nước DNP sở hữu 19% vốn điều lệ; Công ty Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM sở hữu 12,36% vốn điều lệ; và còn lại 68,64% vốn điều lệ thuộc về nhóm cổ đông nhỏ sở hữu dưới 5% vốn điều lệ.

Theo tìm hiểu, CTCP Hạ tầng Nước Sài Gòn hoạt động trong lĩnh vực hạ tầng nước và hoạt động kinh doanh thua lỗ liên tiếp.

Trong đó, năm 2020 ghi nhận lỗ 104,6 tỷ đồng; năm 2021 ghi nhận lỗ 73,5 tỷ đồng; năm 2022 ghi nhận lỗ 88,97 tỷ đồng; và trong 9 tháng đầu năm 2023, Công ty tiếp tục lỗ thêm 34,4 tỷ đồng.

Lợi nhuận quý III tăng trưởng 86,2%

Quay trở lại hoạt động kinh doanh của Công ty Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM, trong quý III/2023, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 732,07 tỷ đồng, giảm 66,5% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 96,23 tỷ đồng, tăng 86,2% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 15,1%, lên 36,3%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 19,3% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 63,48 tỷ đồng, về 265,73 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 52,5%, tương ứng tăng thêm 93,19 tỷ đồng, lên 270,62 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 15,1%, tương ứng tăng thêm 48,86 tỷ đồng, lên 371,77 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 24%, tương ứng giảm 25,53 tỷ đồng, về 81,04 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, trong quý III mặc dù lợi nhuận gộp giảm nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn tăng mạnh, nguyên nhân chủ yếu do doanh thu tài chính tăng mạnh, đồng thời tiết giảm chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp.

Lý giải lợi nhuận tăng, Công ty  Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM cho biết do tăng lợi nhuận ròng từ hoạt động kinh doanh các dự án BOT và lợi nhuận chuyển nhượng các khoản đầu tư tài chính.

Hoàn thành 52% kế hoạch lợi nhuận năm sau 9 tháng đầu năm 2023

Luỹ kế trong 9 tháng đầu năm 2023, Công ty Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM ghi nhận doanh thu đạt 2.323,4 tỷ đồng, giảm 40,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 214,1 tỷ đồng, giảm 74,9% so với cùng kỳ năm trước.

Được biết, trong năm 2023, Công ty Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM đặt kế hoạch doanh thu 5.155 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 469 tỷ đồng (trước khi phân bổ chi phí lợi thế thương mại). Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm 2023 với lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ ghi nhận khoảng 242 tỷ đồng (cộng ngược lại chi phí lợi thế thương mại phân bổ), Công ty đã hoàn thành khoảng 52% so với kế hoạch năm.

Tính tới 30/9/2023, tổng tài sản của Công ty Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM giảm 8,7% so với đầu năm, tương ứng giảm 2.478,9 tỷ đồng, về 26.080,6 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản cố định ghi nhận 6.717,9 tỷ đồng, chiếm 25,76% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 5.453 tỷ đồng, chiếm 20,9% tổng tài sản; các khoản phải thu dài hạn ghi nhận 5.103 tỷ đồng, chiếm 19,6% tổng tài sản; tài sản dài hạn khác ghi nhận 3.034,3 tỷ đồng, chiếm 11,6% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Đối với biến động tài sản, khoản mục đầu tư chứng khoán tăng 65,2% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 401,4 tỷ đồng, lên 1.017 tỷ đồng. Trong đó, đáng chú ý đầu năm không ghi nhận nhưng thời điểm 30/9/2023 đang ghi nhận đầu tư 17,32 triệu cổ phiếu, tương ứng đầu tư 401,4 tỷ đồng vào Cổ phiếu Công ty cổ phần Tasco (mã HUT).

Về phần nguồn vốn, tính tới cuối quý III, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Công ty Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM giảm 11,6% so với đầu năm, tương ứng giảm 1.684,6 tỷ đồng, về 12.897,7 tỷ đồng và chiếm 49,5% tổng nguồn vốn. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 5.106,6 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 7.791,1 tỷ đồng.

Tin liên quan
Tin khác