Chuyển đổi số - Kinh tế số
CMC Tân Thuận Data Center: Trung tâm Dữ liệu an toàn Việt Nam 2022 có gì?
P.V - 10/08/2022 07:29
CMC Tân Thuận Data Center là trung tâm dữ liệu an toàn và hiện đại Việt Nam 2022 do Tạp chí IBM bình chọn. Vậy CMC Tân Thuận Data Center có gì để đạt được điều này?
TIN LIÊN QUAN