Đầu tư
Cơ chế tài chính đầu tư lưới điện truyền tải phân kỳ 3 vay vốn ADB
Như Chính - 08/12/2016 08:13
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa phê duyệt cơ chế và điều kiện cho vay lại cụ thể đối với Khoản vay Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cho Dự án Đầu tư lưới điện truyền tải phân kỳ 3.
Ảnh minh họa

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính nghiên cứu đề xuất của Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (Vietinbank) về triển khai Dự án “Đầu tư lưới điện truyền tải phân kỳ 3" vay vốn ADB để tận dụng các kết quả thẩm định đã thực hiện, tránh làm kéo dài tiến độ giải ngân và triển khai Dự án, sớm báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án chọn cơ quan cho vay lại phù hợp.

Bộ Công Thương kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ và thông báo cho Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan những thay đổi về chính sách, chế độ ảnh hưởng đến hiệu quả của Dự án và cơ chế tài chính được duyệt.

Phó Thủ tướng giao Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia có trách nhiệm bố trí đầy đủ vốn đối ứng, nguồn trả nợ (gốc, lãi, phí), phối hợp chặt chẽ với Cơ quan cho vay lại trong việc hoàn thành các thủ tục về bảo đảm tiền vay, đảm bảo Dự án được thực hiện theo đúng tiến độ và có hiệu quả; báo cáo các cơ quan theo quy định hiện hành.

Tin liên quan
Tin khác