Tài chính - Chứng khoán
Cổ đông Kienlongbank sắp được nhận cổ tức năm 2020, tỷ lệ 13% bằng cổ phiếu
Thùy Vinh - 16/10/2021 08:53
Hội đồng quản trị (HĐQT) Kienlongbank (KLB) vừa có thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức 2020, tỷ lệ 13% bằng cổ phiếu.

Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng để chi thực hiện quyền trả cổ tức 2020 của Kienlongbank là 29/10/2021. 

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có văn bản chấp thuận cho Kienlongbank tăng vốn điều lệ thêm tối đa 415,8 tỷ đồng dưới hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Phương án tăng vốn điều lệ này nằm trong kế hoạch đã được ĐHĐCĐ Kienlongbank thông qua vào ngày ngày 29/4/2021.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, HĐQT Kienlongbank thống nhất thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 3.237 tỷ đồng lên gần 3.653 tỷ đồng dưới hình thức tăng vốn là phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 13%.

Toàn bộ phần vốn tăng từ phát hành cổ phiếu được dự kiến sử dụng cho việc đầu tư tài sản cố định, hệ thống công nghệ thông tin, trang bị cơ sở vật chất, mở rộng mạng lưới hoạt động và bổ sung nguồn vốn đầu tư kinh doanh sinh lời của ngân hàng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, cả thu nhập lãi thuần và hoạt động dịch vụ của Kienlongbank đều ghi nhận kết quả khả quan khi tăng 92% và gấp 3,3 lần cùng kỳ, đạt lần lượt 1.518 tỷ đồng và 180 tỷ đồng.

Chi phí dự phòng tín dụng của Kienlongbank giảm 36%, chỉ còn trích 53 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm. Kết quả, Ngân hàng báo lãi trước và sau thuế gần 879 tỷ đồng và 664 tỷ đồng, gấp 6 lần cùng kỳ. Như vậy, 9 tháng, Kienlongbank đã thực hiện được gần 88% kế hoạch lợi nhuận trước thuế 1.000 tỷ đồng đề ra cho cả năm 2021.

Một yếu tố khác giúp lợi nhuận của Kienlongbank tăng mạnh trong thời gian qua đó là trong quý I/2021, Ngân hàng đã xử lý toàn bộ tài sản bảo đảm, hoàn thành việc thu hồi nợ gốc và lãi phải thu của các khoản vay được bảo đảm bằng cổ phiếu Sacombank.

Đây cũng là nhân tố chính giúp Ngân hàng giảm tới 63% tổng nợ xấu đến cuối tháng 9, chỉ còn hơn 697 tỷ đồng. Tuy nhiên, có sự dịch chuyển từ nợ có khả năng mất vốn giảm 70% sang nợ nghi ngờ tăng 105%, kéo tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay giảm từ mức 5,42% xuống còn 2%.

Đến ngày 30/9/2021, tổng tài sản của Kienlongbank tăng mạnh hơn 32% lên 75.741 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng là 34.923 tỷ đồng, tăng 1% so đầu năm 2021. Tiền gửi khách hàng đạt trên 45.700 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm nay.

Năm 2021, Kienlongbank đặt mục tiêu tổng tài sản hợp nhất là 66.800 tỷ đồng; tổng nguồn vốn huy động là 59.400 tỷ đồng; tổng dư nợ cấp tín dụng là 44.600 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế là 1.000 tỷ đồng.

Giá cổ phiếu KLB của Kienlongbank hiện giao dịch ở mức 23.800 đồng/cổ phiếu trong phiên sáng ngày 15/10. Trước đó, cổ phiếu KLB đã có chuỗi ngày tăng mạnh trong 2 quý đầu năm nay và có nhiều thời điểm đạt gần 30.000 đồng/cổ phiếu.

Tin liên quan
Tin khác