Sức khỏe doanh nghiệp
Cổ phiếu Lizen bật tăng 2,15 lần, một lãnh đạo muốn bán ra 5 triệu cổ phiếu
Duy Bắc - 03/06/2023 07:26
Sau khi cổ phiếu hồi phục và bật tăng mạnh, người thân và lãnh đạo Công ty cổ phần Lizen (mã LCG - sàn HoSE) liên tục đăng ký bán ra cổ phiếu để giảm sở hữu.

Cụ thể, ông Nguyễn Văn Nghĩa, thành viên HĐQT đăng ký bán ra 5 triệu cổ phiếu LCG để giảm sở hữu từ 7,71% về còn 5,1% vốn điều lệ, giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 8/6 đến 7/7.

Trước đó, từ ngày 26/5 đến ngày 23/6, bà Dương Phương Mai, con gái ông Dương Kim Ngọc, thành viên HĐQT đăng ký bán toàn bộ 17.500 cổ phiếu LCG để giảm sở hữu về 0 cổ phiếu.

Thêm nữa, cũng từ 26/5 đến ngày 23/6, người con gái khác của ông Dương Kim Ngọc là Quách Thị Mai Anh đăng ký bán toàn bộ 40.500 cổ phiếu để giảm sở hữu về 0 cổ phiếu.

Bối cảnh người thân và lãnh đạo Lizen đăng ký bán ra khi cổ phiếu LCG vừa trải qua chuỗi hồi phục mạnh. Trong đó, thống kê từ ngày 15/11/2022 đến ngày 2/6/2023, cổ phiếu LCG bật tăng 2,15 lần từ 4.330 đồng lên 13.650 đồng/cổ phiếu.

Lợi nhuận thấp nhất trong vòng 22 quý liên tiếp

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý I/2023, Lizen ghi nhận doanh thu đạt 242,27 tỷ đồng, tăng 33,6% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 10,31 tỷ đồng, giảm 80,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 22,1% về còn 14,4%.

Được biết, từ quý IV/2017 tới nay, chưa quý nào lợi nhuận của Lizen thấp hơn 10,31 tỷ đồng/một quý. Trong đó, quý có lợi nhuận thấp nhất là quý I/2020 với giá trị 12,49 tỷ đồng. Như vậy, lợi nhuận quý I/2023 là mức lợi nhuận thấp kỷ lục trong vòng 22 quý liên tiếp.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 13,3% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 5,32 tỷ đồng, về 34,82 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 97,1%, tương ứng giảm 63,85 tỷ đồng, về 1,92 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 53,4%, tương ứng giảm 12,09 tỷ đồng, về 10,57 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng nhẹ 0,7%, tương ứng tăng thêm 0,12 tỷ đồng, lên 17,37 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, mặc dù lợi nhuận gộp chỉ giảm 13,3% nhưng lợi nhuận sau thuế giảm 80,1%, nguyên nhân chủ yếu do hụt doanh thu tài chính trong kỳ.

Lizen có thuyết minh doanh thu tài chính giảm chủ yếu do không ghi nhận so với cùng kỳ ghi nhận 64,4 tỷ đồng lãi chuyển nhượng khoản đầu tư.

Liên tục không hoàn thành kế hoạch kinh doanh trong năm tài chính

Trong năm 2023, Lizen đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 2.850 tỷ đồng, tăng 183,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 150 tỷ đồng, giảm 22,7% so với thực hiện trong năm 2022. Như vậy, kết thúc quý đầu năm 2023, Lizen chỉ mới hoàn thành 6,9% kế hoạch lợi nhuận năm.

Được biết, trong năm 2022, Lizen đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 2.005 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến 250 tỷ đồng. Tuy nhiên, kết thúc năm tài chính, Công ty ghi nhận doanh thu 1.006 tỷ đồng, hoàn thành 50% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận ghi nhận 194 tỷ đồng, hoàn thành 78% kế hoạch lợi nhuận năm.

Trước đó, trong năm 2021, Công ty cũng đặt kế hoạch tham vọng với doanh thu 3.600 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 300 tỷ đồng. Tuy nhiên, kết thúc năm tài chính, Công ty chỉ ghi nhận doanh thu 1.803 tỷ đồng, hoàn thành 50% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận ghi nhận 181 tỷ đồng, hoàn thành 60% kế hoạch lợi nhuận năm.

Có thể thấy, theo dữ liệu lịch sử, Lizen là một Công ty luôn đặt kế hoạch kinh doanh tham vọng và hoàn thành tỷ lệ thấp so với kế hoạch đề ra.

Quay trở lại với Báo cáo tài chính quý I/2023, tính tới 31/3/2023, tổng tài sản của Lizen tăng 4,8% so với đầu năm, lên 5.289,4 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 2.395,8 tỷ đồng, chiếm 45,3% tổng tài sản; tồn kho ghi nhận 1.182,2 tỷ đồng, chiếm 22,4% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn ghi nhận 759,7 tỷ đồng, chiếm 14,4% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Lizen có thuyết minh phải thu khách hàng chủ yếu 186,4 tỷ đồng CTCP Tập đoàn IPC; 96,66 tỷ đồng CTCP Xây dựng SCG; 82,5 tỷ đồng bà Lưu Thị Bình Dân; 65,45 tỷ đồng Công ty TNHH TM Minh Tâm; 51,6 tỷ đồng Công ty Năng lượng Tái Tạo VN; 358,1 tỷ đồng các bên liên quan …

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 2/6, cổ phiếu LCG tăng 150 đồng lên 13.650 đồng/cổ phiếu.

Tin liên quan
Tin khác