Sức khỏe doanh nghiệp
Công ty Cảng Phước An tiếp tục kế hoạch chào bán 38 triệu cổ phiếu riêng lẻ
Duy Bắc - 22/03/2024 07:22
Sau khi tạm dừng kế hoạch huy động 380 tỷ đồng, CTCP Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An (mã PAP - sàn UPCoM) đã quay trở lại kế hoạch huy động vốn đầu năm 2024.

Cảng Phước An thực hiện gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sang tháng 6/2024, lý do được đưa ra để đảm bảo đầy đủ nội dung, tài liệu và công tác chuẩn bị/tổ chức Đại hội chu đáo, phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

Được biết, theo quy định hiện hành, Đại hội đồng cổ đông thường niên phải tổ chức trong vòng 4 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trong đó, ngày kết thúc năm tài chính của Cảng Phước An là 31/12/2023.

Ngoài ra, về kế hoạch trong thời gian tới, Cảng Phước An lên kế hoạch tiếp tục thực hiện tăng vốn điều lệ từ 2.000 tỷ đồng, lên 2.380 tỷ đồng.

Trước đó, trong năm 2023, Công ty Cảng Phước An lên kế hoạch chào bán 38 triệu cổ phiếu với giá tối thiểu 10.000 đồng/cổ phiếu, huy động 380 tỷ đồng. Trong đó, số tiền huy động tối thiểu dự kiến 380 tỷ đồng sẽ được Công ty sử dụng để thanh toán chi phí liên quan đến các gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu phân kỳ 1 dự án Cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần; và thanh toán các khoản nợ vay.

Tuy nhiên, trong Báo cáo thường niên năm 2023, Công ty Cảng Phước An cho biết đã tạm dừng triển khai hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ, việc nộp hồ sơ mới để tiếp tục triển khai đợt chào bán sẽ được thực hiện lại sau khi Hội đồng quản trị quyết định phù hợp với nhu cầu vốn và tình hình hoạt động.

Cảng Phước An tiếp tục thua lỗ trong năm 2023 khi không có doanh thu

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý IV/2023, Công ty Cảng Phước An tiếp tục không ghi nhận doanh thu, nhưng ghi nhận lỗ 1,84 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 1,26 tỷ đồng, tức tăng lỗ thêm 3,1 tỷ đồng.

Trong kỳ, việc không phát sinh doanh thu, nhưng Công ty Cảng Phước An lại phát sinh 1,84 tỷ đồng chi phí quản lý doanh nghiệp.

Lý giải việc kinh doanh thua lỗ, Công ty cho biết do là doanh nghiệp dự án đang trong quá trình đầu tư, chưa đi vào hoạt động, do đó chưa có doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, Công ty vẫn đang phát sinh chi phí quản lý doanh nghiệp, các chi phí tư vấn, quản lý dự án, chi phí tài chính từ huy động vốn…

Luỹ kế trong năm 2023, Công ty Cảng Phước An không ghi nhận doanh thu và tiếp tục lỗ 6,8 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 5,72 tỷ đồng, tức tăng lỗ thêm 1,08 tỷ đồng.

Với việc tiếp tục thua lỗ trong năm 2023, tính tới ngày 31/12/2023, tổng lỗ luỹ kế của Công ty Cảng Phước An lên tới 13,9 tỷ đồng, bằng 0,7% vốn điều lệ.

Bên cạnh kinh doanh thua lỗ, trong năm 2023, dòng tiền của Công ty Cảng Phước An còn ghi nhận âm 205,1 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 215,1 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư ghi nhận âm 551 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 223,86 tỷ đồng, chủ yếu tăng nợ vay.

Tính tới ngày 31/12/2023, tổng tài sản của Công ty Cảng Phước An tăng 40,2% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.272,2 tỷ đồng, lên 4.436,8 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản dở dang dài hạn ghi nhận 3.889,5 tỷ đồng, chiếm 87,7% tổng tài sản.

Trong kỳ, tài sản dở dang dài hạn tăng 62,9% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.501,7 tỷ đồng, lên 3.889,5 tỷ đồng; tiền mặt giảm 83,8% so với đầu năm, tương ứng giảm 532,3 tỷ đồng, về 103,2 tỷ đồng…

Ngoài ra, về phần nguồn vốn, tính tới cuối năm 2023, tổng nợ vay đã tăng từ 0 tỷ đồng, lên 1.270,9 tỷ đồng, chiếm 28,6% tổng nguồn vốn. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 123 tỷ đồng và còn lại 1.147,9 tỷ đồng là nợ vay dài hạn.

Cảng Phước An lấy tiền đâu để trả cho Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa hơn 1.033,2 tỷ đồng?

Một điểm đáng lưu ý khác, trong Báo cáo phân tích về CTCP Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa (mã TIP - sàn HoSE) của Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), BVSC cho biết trong năm 2022, CTCP Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa chào bán thành công 39 triệu cổ phiếu, huy động 975 tỷ đồng.

Theo kế hoạch đợt chào bán, CTCP Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa sẽ dùng 860 tỷ đồng bổ sung vốn đối ứng đấu thầu dự án Khu công nghiệp Long Đức 3. Tuy nhiên, do không trúng thầu, nên ngày 18/10/2022, Công ty và Công ty Cảng Phước An đã hợp tác đầu tư qua hình thức kinh doanh quyền khai thác, quyền sử dụng đất và quyền sử dụng hạ tầng trong tương lai tại Khu công nghiệp Phước An.

Theo Công ty Cảng Phước An cho biết do có sự thay đổi chính sách của Nhà nước về quản lý khu công nghiệp, Công ty Cảng Phước An đã xin rút hồ sơ trình thẩm định và đang tiến hành điều chỉnh dự án cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần theo phương án tách thành hai dự án độc lập.

Như vậy, rất khó cho Công ty Cảng Phước An có thể hoàn thành tất cả các thủ tục pháp lý của Khu công nghiệp Phước An trước tháng 10/2023. Do vậy, theo chia sẻ của Công ty Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa, đơn vị này sẽ nhận lại khoản tiền góp vốn đầu tư là 1.033,2 tỷ đồng và phần lợi nhuận 12%/năm cam kết từ Công ty Cảng Phước An trong năm 2024, tương ứng 186 tỷ đồng tiền lãi cho 18 tháng.

Chứng khoán BVSC nhận định: “Với tiến độ dự án đã hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng và được giao phần lớn đất, khoản tiền mà Công ty Cảng Phước An nhận từ CTCP Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa với mục đích đầu tư vào dự án Khu công nghiệp Phước án có thể đã được Công ty Cảng Phước An sử dụng trong quá trình đến bù.

Trên Báo cáo tài chính cuối quý II/2023 của Công ty Cảng Phước An, khoản tiền và tương đương tiền chỉ còn 96 tỷ đồng, tài sản lớn nhất của Công ty Cảng Phước An nằm trên chi phí xây dựng cơ bản dở dang là 3.299 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng là 1.545 tỷ đồng và xây dựng cơ bản dở dang là 1.019 tỷ đồng.

Có thể nhận thấy cho tới hết quý II/2023, các dự án của Công ty Cảng Phước An vẫn chưa đủ điều kiện kinh doanh thì vẫn tiềm ẩn rủi ro việc hoàn trả vốn cho CTCP Phát triển KCN Tín Nghĩa có thể sẽ kéo dài hơn dự kiến”.

Tin liên quan
Tin khác