Đầu tư
Cồng ty cổ phần chọn nhà thầu có phải thực hiện theo Luật Đấu thầu?
Anh Ngọc - 24/02/2020 07:28
Công ty cổ phần thực hiện công tác duy tu sửa chữa thường xuyên đường bộ, có mua sắm nhiều loại vật tư để thi công có phải tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp không?
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Độc giả Bá Thông (TP.HCM) đặt câu hỏi như sau: Công ty tôi là công ty cổ phần thực hiện công tác duy tu sửa chữa thường xuyên đường bộ, có mua sắm rất nhiều loại vật tư để thi công. Tổng giá trị mỗi loại sử dụng trong 1 năm hơn 2 tỷ đồng, lấy hàng nhiều lần mỗi lần không quá 500 triệu đồng.

Tôi muốn hỏi, công ty ông có phải tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Trường hợp hoạt động sửa chữa đường bộ không thuộc dự án đầu tư phát triển, là hoạt động để bảo đảm tính liên tục cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của công ty cổ phần, không phải là doanh nghiệp nhà nước thì việc lựa chọn nhà thầu không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu.

Tin liên quan
Tin khác