Tài chính - Chứng khoán
Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc thoái vốn nhà nước
Linh Đan - 25/09/2023 11:58
Sau khi thoái vốn nhà nước, tỷ lệ vốn nhà nước còn lại sau khi thoái vốn tại Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc đảm bảo tỷ lệ 50%.

Ông Võ Ngọc Hiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vừa thay mặt UBND tỉnh thống nhất kế hoạch chuyển nhượng vốn nhà nước đã đầu tư tại Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc.

UBND tỉnh Lâm Đồng giao người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc phối hợp với Hội đồng quản trị, lãnh đạo Công ty tập trung thực hiện các công việc có liên quan để hoàn thành công tác thoái vốn theo đúng tiến độ và tỷ lệ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1479/QĐ-TTg ngày 29/111/2022; đảm bảo hiện quả, công khai, minh bạch và đúng quy định của pháp luật.

Theo kế hoạch của người đại diện vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc (ông Nguyễn Duy Tiên) vào ngày 9/8/2023, mục tiêu chuyển nhượng vốn nhà nước nhằm thực hiện chủ trương của Chính phủ về tái cơ cấu doanh nghiệp có vốn nhà nước; đồng thời huy động nguồn lực từ các nhà đầu tư để nâng cao năng lực tài chính, đổi mới công nghệ, phương thức quản lý và sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

“Việc chuyển nhượng phần vốn nhà nước đảm bảo tỷ lệ vốn nhà nước còn lại sau thoát vốn là 51% đảm bảo nguyên tắc thị trường, công khai và minh bạch, bảo toàn được vốn nhà nước ở mức cao nhất… Việc chuyển nhượng vốn, xác định giá khởi điểm đối với phần vốn nhà nước được thực hiện theo quy định của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn liên quan”, ông Tiên cho hay.

Theo tiến độ thực hiện thoái vốn nhà nước, đến tháng 7/2024, Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc sẽ công bố thông tin, tổ chức bán đấu giá cổ phần. Đến tháng 8/2024, Công ty này sẽ báo cáo kết quả đấu giá và lập hồ sơ quyết toán chi phí thực hiện chuyển nhượng phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp, nộp tiền về Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp.

Trước đó, ngày 18/9/2023, Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng đã đề xuất UBND tỉnh giao người đại diện phần vốn nhà nước taị Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc phối hợp với Hội đồng quản trị, lãnh đạo công ty tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo tiến độ và đảm bảo tỷ lệ vốn nhà nước còn lại sau khi thoái vốn là 51%; đảm bảo thời gian hoàn thành thoái vốn nhà nước trong giai đoạn 2024 - 2025 theo Quyết định số 1479/QĐ-TTg ngày 29/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh trong trường hợp không hoàn thành việc thoái vốn theo tiến độ quy định; định kỳ báo cáo UBND tỉnh, Sở Tài chính về tiến độ thực hiện và các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Tin liên quan
Tin khác