Doanh nghiệp
Công ty Điện lực Hà Nam: Đảm bảo cấp điện cho phát triển
Trần Minh Dũng (*) - 30/12/2016 09:11
Công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng có chuyển biến tốt, chỉ số tiếp cận điện năng và các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện được cải thiện rõ rệt tại Công ty Điện lực Hà Nam.
TIN LIÊN QUAN

Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, Công ty Điện lực Hà Nam - thành viên của Tổng công ty Điện lực Miền Bắc, đã không ngừng lớn mạnh cả về đội ngũ cán bộ, công nhân viên, cơ sở vật chất, hạ tầng, phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Nam.

Công ty đã đáp ứng đầy đủ nhu cầu về điện cho sự phát triển kinh tế xã hội và sinh hoạt của nhân dân trong tỉnh. Cung cấp điện kịp thời, đáp ứng nhu cầu cấp bách cho sản xuất và kinh doanh, góp phần phục hồi và tăng trưởng kinh tế. Trong giai đoạn từ năm 2008 đến 2014, Công ty đã thực hiện tốt chủ trương tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Công ty đã đáp ứng đầy đủ nhu cầu về điện cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Nam

Năm 2016, toàn Công ty đạt 2.095,51 triệu kWh điện thương phẩm, tăng 27,51 triệu kWh so với kế hoạch Tổng công ty giao, tăng 855,99 triệu kWh so với năm 2015 (tăng trưởng 169,05%). Tỷ lệ tổn thất điện năng ở mức 6,6 %, đạt kế hoạch Tổng công ty giao và giảm 0,77% so với năm ngoái.

Để thực hiện tốt công tác tiết kiệm điện, Công ty đã triển khai các chương trình tuyên truyền như phối hợp với Sở Công thương, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh, Trung tâm tư vấn Tiết kiệm năng lượng tổ chức hội nghị tư vấn kỹ năng sử dụng năng lượng tiết kiệm. Từ đó nâng cao nhận thức, sử dụng tiết kiệm điện và có  hiệu quả.

Kết quả của những nỗ lực này trong năm 2016 đã giúp tiết kiệm được 31 triệu kWh, chiếm 1,5% điện thương phẩm, đạt so với kế hoạch Tổng công ty giao

Công tác kiểm tra giám sát mua bán điện thường xuyên được thực hiện kịp thời phát hiện khách hàng vi phạm hợp đồng, sử dụng sai mục đích và có hành vi vi phạm sử dụng điện.

Trong năm 2016 đã tổ chức kiểm tra 326.484 lượt, lập 7.233 biên bản sử dụng điện, phát hiện và xử lý 71 vụ phi phạm sử dụng điện và đã buộc bồi thường 71 vụ tương ứng 272.664 kWh với tổng số tiền 786,67 triệu đồng. Truy thu công tơ chết được 495.178 kWh, tương đương với 874 triệu đồng, vượt kế hoạch Tổng công ty giao 12%.

Công tác dịch vụ khách hàng có chuyển biến tích cực, chỉ số tiếp cận điện năng được cải thiện rõ rệt, thời gian giải quyết cấp điện rút ngắn từ 10 xuống còn 7 ngày. Thực hiện tốt việc giải quyết cấp điện theo cơ chế một đầu mối. Thường xuyên trên các dịch vụ Công ty đang thực hiện các hệ thống thông tin Website, loa truyền thanh, tại các phòng giao dịch, các quầy thu tiền để khách hàng biết và liên hệ khi có nhu cầu.

Thực hiện nhắn tin thông báo số tiền điện phát sinh trong tháng, thời gian mất điện theo kế hoạch để khách hàng chủ động trong sản xuất, sinh hoạt. Áp dụng phần mềm cập nhật giải quyết nhu cầu cấp điện mới và phát triển khách hàng bằng máy tính bảng, phần mềm chăm sóc. Đặc biệt công tác phục vụ sản xuất kinh doanh tại các khu, cụm công nghiệp đã góp phần vào kết quả thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp của tỉnh.

Trong không khí đón chào năm mới 2017 và thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh, Công ty Điện lực Hà Nam đặt mục tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giao.

Cụ thể, chỉ tiêu kinh doanh điện thương phẩm đạt 2.340 triệu kWh; tổn thất điện giảm xuống còn 6,0%; tiết kiệm điện đạt 35 triệu kWh. Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn, giải quyết các điểm vi phạm hành lang an toàn lưới điện, đảm bảo giảm suất sự cố thấp hơn so với chỉ tiêu Tổng công ty giao; kiểm tra đôn đốc công tác quản lý kỹ thuật, vận hành, phục vụ tốt nhu cầu về điện cho sản xuất và đời sống. Tiếp tục thực hiện tốt 10 cam kết của tỉnh với các nhà đầu tư, trong đó có cam kết không mất điện, đảm bảo điện 24/24 cho các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp.

Để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nói trên, Công ty Điện lực Hà Nam đã tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ; giải quyết thủ tục thông thoáng, nhanh gọn, đúng quy định; liên kết với chính quyền, nhân dân địa phương giải quyết vấn đề hành lang an toàn lưới điện. Phát động phong trào xây dựng văn hoá doanh nghiệp, thi đua lao động sản xuất, khen thưởng kịp thời các đơn vị, cá nhân có thành tích cao trong  hoạt động, sản xuất kinh doanh.

 (*)Giám đốc Công ty

Tin liên quan
Tin khác