Doanh nghiệp
Công ty Nhôm Lâm Đồng: sản xuất đến đâu, tiêu thụ hết đến đó
Hoàng Minh - 03/10/2023 08:41
Trong 9 tháng đầu năm 2023, các chỉ số sản xuất, kinh doanh của Công ty Nhôm Lâm Đồng đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, là tiền đề quan trọng để Công ty hoàn thành kế hoạch điều hành sản xuất 740.000 tấn alumin của cả năm 2023.

Theo báo cáo của Công ty Nhôm Lâm Đồng, trong 9 tháng đầu năm 2023, đơn vị đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, có sự tăng trưởng tốt so với cùng kỳ năm 2022.

Kết quả cho thấy, quặng tinh sản xuất là 1,5 triệu tấn, đạt 87,7% kế hoạch năm, bằng 104% so với cùng kỳ; sản lượng alumin sản xuất là 570.000 tấn đạt 87,7% kế hoạch năm và bằng 103,9% so với cùng kỳ.


Việc tiêu thụ thực hiện rất tốt theo kế hoạch đề ra, sản xuất đến đâu tiêu thụ hết đến đó. Hiện nay, thị trường xuất khẩu chính sản phẩm alumin sang các nước: Ấn độ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thụy Sỹ,…

Qua đó, 9 tháng đầu năm đã mang lại cho đơn vị doanh thu dự kiến 2.951 tỷ đồng, đạt 87,2% kế hoạch năm và bằng 123,7% so với cùng kỳ năm 2022. Lợi nhuận dự kiến đạt 37,8 tỷ đồng đạt 108,0% so với kế hoạch.

Với những kết quả nổi bật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh đã mang lại nguồn tiền lương bình quân của cán bộ, công nhân viên Công ty đạt hơn 14,3 triệu đồng/người/tháng.

Để đạt được những kết quả như trên, Ban Lãnh đạo Công ty đã rất quyết liệt triển khai các giải pháp tối ưu quản trị sản xuất, quản trị công nghệ để vận hành và duy trì dây chuyền sản xuất ổn định, tối ưu và hiệu quả. Thực hiện tốt các nội dung củng cố dây chuyền, sửa chữa bảo dưỡng thiết bị, chú trọng đến việc cải tiến công nghệ, ưu tiên tự động hóa.


Công tác chuyển đổi số tại Công ty cũng được đẩy mạnh, về cơ bản đã thay đổi được tư duy và hình thành thói quen chuyển đổi số. Đã duy trì tăng cường tối ưu các tính năng của các phần mềm hiện hữu; đưa vào vận hành phần mềm quản lý nhân sự, tiền lương, nhật lệnh sản xuất; xây dựng phần mềm khoán sản xuất theo phương án khoán mới,…

Công tác an toàn lao động, bảo vệ môi trường được đơn vị chú trọng triển khai có hiệu quả. Hiện nay, Công ty duy trì tốt hệ thống các trạm quan trắc online, đảm bảo các tiêu chí về môi trường ổn định, với những chỉ số tin cậy trong phạm vi cho phép của các quy chuẩn về môi trường; duy trì mô hình “Nhà máy - Công viên” theo các tiêu chí “Sáng - Xanh - Sạch”.

Công ty Nhôm Lâm Đồng cũng xác định rõ, chất lượng cuộc sống của người lao động là thước đo thành công của đơn vị. Công ty đã thực hiện tốt quy chế dân chủ, các chế độ chính sách liên quan đến người lao động; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người lao động và tham gia tích cực, có trách nhiệm các chương trình nhân đạo, từ thiện trên địa bàn huyện Bảo Lâm cũng như tỉnh Lâm Đồng.

Trong 9 tháng đầu năm 2023 Công ty đã chi hỗ trợ các công trình phúc lợi xã hội với tổng kinh phí 3 tỷ đồng.


Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Công ty cũng gặp phải không ít khó khăn, vướng mắc trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng dẫn đến nguy cơ thiếu diện khai thác phục vụ sản xuất alumin trong thời gian tới. Công ty đang tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh để phấn đấu hoàn thành mục tiêu sản xuất theo kế hoạch điều hành là 740.000 tấn alumin quy đổi của cả năm 2023 đã đề ra.

Tin liên quan
Tin khác