Tiêu dùng
CPI bình quân 9 tháng năm 2022 tăng 2,73%
ĐT - 29/09/2022 19:18
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 9 tháng năm 2022 tăng 2,73% so với cùng kỳ năm 2021.

.

Tin liên quan
Tin khác