Thời sự
Cử tri lo việc định giá đất gây thất thoát tài sản nhà nước
Nguyễn Lê - 13/03/2021 09:45
Gửi kiến nghị đến Quốc hội sau kỳ họp thứ 10, không chỉ cử tri của một địa phương bày tỏ quan tâm, lo ngại về những bất cập của Luật Đất đai hiện hành.
Bộ quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai thừa nhận, giá đất cụ thể tại một số địa phương còn thấp hơn so với giá đất thị trường (Ảnh Minh hoạ) 

Gửi kiến nghị đến Quốc hội sau kỳ họp thứ 10, không chỉ cử tri của một địa phương bày tỏ quan tâm, lo ngại về những bất cập của Luật Đất đai hiện hành, trong đó có việc định giá đất.

Cử tri Gia Lai đề nghị Bộ Tài nguyên và môi trường quan tâm, chỉ đạo công tác định giá đất theo giá thị trường, tránh khiếu kiện phức tạp cũng như gây thất thoát tài sản nhà nước.

Hồi âm cử tri, Bộ Tài nguyên và môi trường khẳng định, pháp luật đất đai năm 2013 quy định việc xác định giá đất cụ thể được thực hiện theo quy trình chặt chẽ (điều tra, khảo sát xác định giá đất, thông qua Hội đồng thẩm định giá đất, quyết định giá đất) đã nâng cao chất lượng kết quả xác định giá đất, cơ bản phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường theo nguyên tắc định giá đất quy định tại Điều 112 của Luật Đất đai, bảo đảm hơn quyền lợi của người có đất bị thu hồi, góp phần tăng thu cho ngân sách nhà nước.

Tuy nhiên, Bộ quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai cũng thừa nhận, giá đất cụ thể tại một số địa phương còn thấp hơn so với giá đất thị trường. Nguyên nhân một phần do khi công chứng các hợp đồng, giao dịch về quyền sử dụng đất người dân thỏa thuận giá đất hơn hoặc bằng giá đất trong bảng giá đất để giảm thuế thu nhập, nhiều loại đất, khu vực không có thông tin chuyển nhượng quyền sử dụng đất, điều này ảnh hưởng đến thông tin đầu vào để áp dụng các phương pháp định giá đất.

Cơ quan trả lời cử tri cho biết, để khắc phục tình trạng này, trong khi chờ các giải pháp khi Luật Đất đai năm 2013 được sửa đổi toàn diện, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp phản ánh từ các địa phương để sửa đổi Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất, Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc của các địa phương về định giá đất, đặc biệt là đối với các dự án thu hồi đất chuyển tiếp giữa Luật Đất đai năm 2003 và Luật Đất đai năm 2013.

Bên cạnh đó, đối với trường hợp bồi thường chưa bảo đảm quyền lợi của người có đất thu hồi, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hỗ trợ khác theo thẩm quyền để bảo đảm có chỗ ở, ổn định đời sống, sản xuất và công bằng cho phù hợp với thực tế tại địa phương.

Cũng liên quan đến đất đai, cử tri tỉnh Hưng yên đề nghị sửa đổi Điều 73 Luật Đất đai năm 2013 về việc sử dụng đất thông qua hình thức chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để sản xuất, kinh doanh nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Thực tế trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng, nếu trong dự án còn 01 hộ gia đình không đồng ý chuyển nhượng, bàn giao đất thì cũng ảnh hưởng tới việc triển khai dự án đầu tư. Điều này cũng gián tiếp ảnh hưởng đến việc thu hút và triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn - cử tri Hưng Yên nêu vấn đề.

Trả lời cử tri, Bộ Tài nguyên và môi trường nêu, về sửa đổi Luật Đất đai năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1188/QĐ-TTg ngày 4/8/2020 về việc thành lập Ban chỉ đạo tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2013 và xây dựng Dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Liên quan đến vấn đề cử tri kiến nghị sẽ có lợi cho việc thu hút các dự án đầu tư nhưng lại ảnh hưởng đến quyền lợi của người có đất thu hồi. Do đó, vấn đề này cần xem xét thận trọng trong quá trình sửa đổi Luật Đất đai.

Tin liên quan
Tin khác