Điểm nóng
Đà Nẵng chấn chỉnh tình trạng sử dụng tên nước ngoài để rao bán bất động sản
Hoàng Anh - 21/05/2024 11:54
Một số chủ đầu tư các dự án bất động sản sử dụng tên bằng tiếng nước ngoài để quảng cáo, rao bán bất động sản, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng yêu cầu chấn chỉnh.

Phó giám đốc Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng vừa ký văn bản gửi chủ đầu tư các dự án xây dựng nhà ở trên địa bàn Thành phố.

Theo Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng, thời gian qua, một số chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở đã sử dụng tên dự án, tên các khu vực trong dự án không đúng tên đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định như sử dụng tên bằng tiếng nước ngoài, tên có nội dung phân hạng nhà ở… để thực hiện quảng cáo, rao bán bất động sản.

Theo Sở Xây dựng Đà Nẵng, điều này không đảm bảo quy định pháp luật về tên dự án, tên các khu vực trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở.

Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng yêu cầu chấn chỉnh việc sử dụng tên dự án, tên các khu vực trong dự án không đúng.

Bởi theo quy định của Luật Nhà ở năm 2014: Dự án đầu tư xây dựng nhà ở, các khu vực trong dự án phải được đặt tên bằng tiếng Việt; trường hợp chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại có nhu cầu đặt tên dự án bằng tiếng nước ngoài thì phải viết tên đầy đủ bằng tiếng Việt trước, viết tiếng nước ngoài sau.

Ngoài ra, tên dự án, tên các khu vực trong dự án phải được cơ quan có thẩm quyền quyết định, được sử dụng trong cả quá trình đầu tư xây dựng và quản lý, sử dụng sau khi hoàn thành đầu tư xây dựng.

Để chấn chỉnh tình trạng này, Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng yêu cầu các chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở sử dụng đúng tên dự án, tên các khu vực trong dự án đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định trong cả quá trình đầu tư xây dựng và quản lý, sử dụng sau khi hoàn thành đầu tư xây dựng.

Ngoài ra, đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa và Thể thao thường xuyên kiểm tra, xử lý các hành vi đăng tải thông tin, quảng cáo, rao vặt sử dụng tên dự án, tên các khu vực trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở không đúng tên đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định.

Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng cũng đề nghị các địa phương kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về sử dụng tên dự án, tên các khu vực trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở theo đúng quy định…

Theo Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng, theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 63 Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ thì sẽ phạt tiền từ 80 triệu đến 100 triệu đồng đối với hành vi đặt tên hoặc điều chỉnh tên dự án đầu tư xây dựng nhà ở hoặc tên các khu vực trong dự án không đúng quy định hoặc chưa được cơ quan có thẩm quyền quyết định.

Tin liên quan
Tin khác