Viễn thông - Công nghệ
Đà Nẵng: Công nghiệp công nghệ thông tin sẽ là ngành kinh tế chủ đạo
Hoàng Anh - 08/11/2023 10:37
Ngành công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử viễn thông sẽ trở thành ngành kinh tế chủ đạo, với tốc độ tăng trưởng doanh thu hàng năm gấp hơn 2 lần tốc độ tăng trưởng GRDP của thành phố Đà Nẵng.

Theo Quyết định phê duyệt Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Chính phủ ký ban hành thì công nghiệp công nghệ thông tin được định hướng sẽ trở thành ngành kinh tế chủ đạo.

Theo Quy hoạch, thành phố Đà Nẵng sẽ hoàn thành cơ bản chuyển đổi số, hình thành thành phố thông minh, thuộc nhóm 3 địa phương dẫn đầu về chuyển đổi số và an toàn thông tin, thương mại điện tử của cả nước; tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 10%/năm.

Phát triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử viễn thông trở thành ngành kinh tế chủ đạo với tốc độ tăng trưởng doanh thu hàng năm gấp 2-2,5 lần tốc độ tăng trưởng GRDP của thành phố.

Bên cạnh đó, hình thành các khu công nghệ thông tin tập trung và chuỗi khu công viên phần mềm, tạo sự liên kết trong nghiên cứu làm chủ công nghệ và sản xuất các sản phẩm công nghệ số. Đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển các sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm; ưu tiên phát triển công nghiệp phần mềm, sản xuất nội dung số, thiết kế, sản xuất vi mạch, cung cấp các dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam có lợi thế cạnh tranh và có tiềm năng xuất khẩu.

Ngành công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử viễn thông sẽ trở thành ngành kinh tế chủ đạo của Đà Nẵng.

Quy hoạch cũng nêu rõ, phát triển ngành công nghiệp công nghệ số theo tinh thần kết hợp tự cường sáng tạo và hợp tác quốc tế có chọn lọc. Nghiên cứu xây dựng, áp dụng các cơ chế, chính sách thử nghiệm có kiểm soát (sandbox), thúc đẩy đào tạo, nghiên cứu, phát triển, thử nghiệm và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trở thành ngành kinh tế mũi nhọn đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế số.

Ngoài ra, thúc đẩy phát triển hệ sinh thái ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đề xuất thí điểm Trung tâm nghiên cứu, chuyển giao, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo cấp khu vực tại thành phố. Phát triển các doanh nghiệp công nghệ thông tin, công nghệ số có khả năng dẫn dắt, làm chủ công nghệ, tham gia vào nền kinh tế số, xây dựng đô thị thông minh, chính quyền điện tử, ứng dụng công nghệ số trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội và thực hiện chuyển đổi số quốc gia.

Sử dụng các nền tảng công nghệ số tương tác để người dân tham gia giải quyết những vấn đề phát triển kinh tế - xã hội, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội…

Đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong lĩnh vực sản xuất nội dung báo chí, phát thanh, truyền hình, hình thành các nền tảng số trên môi trường mạng, khuyến khích sử dụng chung nền tảng số đa dịch vụ…

Kinh tế số đã dần trở thành lĩnh vực quan trọng của Đà Nẵng.

Theo thống kê, năm 2022, kinh tế số đóng góp 17,5% trong cơ cấu GRDP Thành phố Đà Nẵng, với tỷ lệ ngành công nghiệp công nghệ thông tin có tốc độ tăng trưởng cao (bình quân trên 20%/năm), dần khẳng định là một trong những ngành kinh tế quan trọng của thành phố.

Đề án chuyển đổi số TP. Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đặt mục tiêu triển khai áp dụng công nghệ số, dữ liệu số để điều chỉnh thế chế, cấu trúc lại quy trình, đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan Đảng và Nhà nước; phát triển kinh tế số và tạo nền tảng thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực mới; hoàn thành xây dựng đô thị thông minh kết nối đồng bộ với các mạng lưới đô thị thông minh trong nước và khu vực ASEAN …

Đề án đặt mục tiêu đến năm 2025, phát triển kinh tế số chiếm ít nhất 20% GRDP thành phố, trong đó công nghiệp ICT chiếm ít nhất 10% GRDP Thành phố; Mục tiêu đến năm 2030, phát triển Kinh tế số chiếm ít nhất 30% GRDP Thành phố; trong đó công nghiệp ICT chiếm ít là 15% GRDP Thành phố…

Tin liên quan
Tin khác