Viễn thông - Công nghệ
Đà Nẵng dành hơn 1.500 tỷ đồng triển khai tiếp Đề án “Xây dựng thành phố thông minh”
Hoàng Anh - 18/04/2022 11:40
Tổng kinh phí để tiếp tục thực hiện Đề án “Xây dựng thành phố thông minh tại TP. Đà Nẵng” trong giai đoạn dự kiến là hơn 1.500 tỷ đồng 2022-2025.

Ngày 18/4, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng cho biết, UBND Thành phố đã phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án “Xây dựng thành phố thông minh tại TP. Đà Nẵng giai đoạn 2018 - 2025, định hướng đến năm 2030” trong giai đoạn 2022 - 2025.

Trên cơ sở Đề án này, tổng kinh phí triển khai thực hiện tiếp theo của Đề án là 1.589,3 tỷ đồng. Trong đó, nguồn sự nghiệp công nghệ thông tin là 10 tỷ đồng; xây dựng cơ bản là 595,5 tỷ đồng; Nguồn vốn khác như ODA, PPP và doanh nghiệp là 983,8 tỷ đồng.

Thành phố Đà Nẵng tiếp tục đầu tư thực hiện Đề án thành phố thông minh 

UBND TP.Đà Nẵng giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Đề án.

Đề án “Xây dựng thành phố thông minh tại thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2018 - 2025, định hướng đến năm 2030” được chia là ba giai đoạn.

Theo đó, giai đoạn đến năm 2020 thực hiện sẵn sàng hạ tầng, nền tảng và dữ liệu thông minh. Tổng kinh phí thực hiện 939 tỷ đồng, trong đó, thu hút đầu tư từ hình thức hợp tác công-tư (PPP) chiếm 550 tỷ đồng, doanh nghiệp đầu tư 46 tỷ đồng.

Giai đoạn 2021-2025, trọng tâm thực hiện thông minh hóa các ứng dụng với tổng kinh phí 1.191 tỷ đồng. Trong đó, vốn PPP chiếm 700 tỷ đồng, vốn vay ODA chiếm 150 tỷ đồng, doanh nghiệp đầu tư 36 tỷ đồng.

Giai đoạn 2026-2030 thực hiện thông minh hóa các ứng dụng công nghệ thông tin trên cơ sở tổng kết hoạt động giai đoạn 2021-2025.

Trong năm 2021, Đà Nẵng lần thứ hai vinh dự nhận được Giải thưởng Thành phố Thông minh Việt Nam 2021 - Giải thưởng danh giá và duy nhất dành cho các thành phố/đô thị. Cùng với đó, Thành phố cũng nhận 3 giải thưởng chuyên đề, gồm Thành phố Điều hành, quản lý thông minh, Thành phố Y tế thông minh, Thành phố Quản lý môi trường thông minh, xanh sạch.

Thành phố Đà Nẵng lần thứ 2 vinh dự nhận được Giải thưởng Thành phố Thông minh Việt Nam 2021.

Từ năm 2010, Đà Nẵng đã ban hành Kiến trúc Chính quyền điện tử và năm 2014 chính thức đưa vào sử dụng Hệ thống thông tin Chính quyền điện tử thành phố. Từ năm 2014, Thành phố đã triển khai thí điểm một số ứng dụng thông minh trong các lĩnh vực giao thông, môi trường, y tế, giáo dục, vệ sinh an toàn thực phẩm…

Đến năm 2018, TP. Đà Nẵng ban hành Kiến trúc tổng thể thành phố thông minh với 6 trụ cột và 16 lĩnh vực ưu tiên. Theo đề án “Xây dựng thành phố thông minh tại Đà Nẵng đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030”, Đà Nẵng sẽ kết nối đồng bộ với các mạng lưới đô thị thông minh trong nước và khu vực ASEAN.

Tin liên quan
Tin khác