Đầu tư
Đà Nẵng đề xuất hủy dự toán đối với 656,111 tỷ đồng kế hoạch vốn năm 2023
Linh Đan - 24/05/2024 11:31
UBND Thành phố Đà Nẵng đề nghị HĐND thành phố thống nhất hủy dự toán đối với 656,111 tỷ đồng kế hoạch vốn năm 2023 do không thể giải ngân.
Sáng 24/5, HĐND thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp thứ 17 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, cho ý kiến một số nội dung theo thẩm quyền. Ảnh: Ngô Huyền

Ngày 24/5, tại kỳ họp thứ 17 (kỳ họp chuyên đề) HĐND Thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, UBND Thành phố Đà Nẵng trình bày Tờ trình đề nghị HĐND thành phố thống nhất hủy dự toán đối với 656,111 tỷ đồng kế hoạch vốn năm 2023 do không thể giải ngân.

Theo UBND thành phố Đà Nẵng, năm 2023, thành phố có 266 công trình, dự án xây dựng cơ bản, khai thác quỹ đất và các dự án chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch, công trình dân sinh, vốn phân cấp được bố trí vốn thực hiện đã không thể giải ngân 656,111 tỷ đồng kế hoạch vốn dự toán năm 2023 do các nguyên nhân khách quan, bất khả kháng như: Dự án đường ven biển nối cảng Liên Chiểu (82,861 tỷ đồng); Khu công viên phần mềm số 2 (giai đoạn 1) 19,506 tỷ đồng; Dự án đầu tư cải tạo và bổ sung trang thiết bị Bệnh viện Phụ sản - nhi Đà Nẵng 14,960 tỷ đồng.

Cụ thể, trong nhóm đề xuất hủy dự toán, có 188 dự án xây dựng cơ bản quy mô 515,026 tỷ đồng; 78 dự án khai thác quỹ đất quy mô 92,020 tỷ đồng; các dự án chuẩn bị đầu tư quy mô 18,746 tỷ đồng; các dự án nhiệm vụ lập quy hoạch quy mô 11,968 tỷ đồng; các công trình dân sinh của các quận 18,351 tỷ đồng.

Theo UBND Thành phố Đà Nẵng, năm 2023, Đà Nẵng có 83 công trình, dự án xây dựng cơ bản, khai thác quỹ đất và các dự án chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch, công trình dân sinh, vốn phân cấp được bố trí kế hoạch vốn dự toán giao năm 2023 không thể giải ngân hết kế hoạch hết kế hoạch được giao 692,224 tỷ đồng do các khó khăn, vướng mắc trong năm về thủ tục, quy trình, công tác giải phóng mặt bằng, gồm 70 dự án xây dựng cơ bản quy mô 487,421 tỷ đồng; 13 dự án khai thác quỹ đất quy mô 69,081 tỷ đồng; các dự án lập nhiệm vụ quy hoạch quy mô 14,321 tỷ đồng; các dự án chuẩn bị đầu tư 1,7 tỷ đồng; các công trình dân sinh của các quận 62,710 tỷ đồng; các công trình thuộc vốn phân cấp và nông thôn mới của huyện Hòa Vang 56,991 tỷ đồng.

Đối với kế hoạch vốn hủy dự toán 656,111 tỷ đồng say khi trừ 585,701 tỷ đồng hụt thu tiền sử dụng đất của ngân sách thành phố còn 70,410 tỷ đồng, UBND Thành phố đề nghị cho phép bổ sung vào nguồn kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021 -2025 điều chỉnh, bổ sung sẽ trình HĐND thành phố tại kỳ họp giữa năm 2024 theo quy định.

UBND thành phố đề nghị HĐND thành phố thống nhất cho phép kéo dài thời gian thực hiện đối với 83 công trình, dự án xây dựng cơ bản, khai thác quỹ đất và các dự án chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch, công trình dân sinh, vốn phân cấp được bố trí kế hoạch vốn dự toán giao năm 2023, không thể giải ngân hết kế hoạch được giao 691,224 tỷ đồng nêu trên.

UBND Thành phố cũng đề xuất HĐND điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn năm 2023, trong đó giảm dự toán nguồn tiền sử dụng đất, tăng bằng nguồn ngân sách tập trung và nguồn khác còn dư để phù hợp với thực tế nguồn thu ngân sách đáp ứng cho đầu tư công.

Tin liên quan
Tin khác