Thời sự
Đà Nẵng phòng chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 19 từ ngày 1/10
Hà Minh - 24/09/2021 12:33
Đà Nẵng sẽ áp dụng biện pháp phòng, chống dịch và triển khai các hoạt động kinh tế, xã hội theo Chỉ thị 19 từ 01/10/2021 đến 15/10/2021, sau đó sẽ áp dụng cấp độ bình thường mới.

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cho biết, trên cơ sở dự thảo hướng dẫn của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 về thích ứng an toàn với dịch Covid-19, hiện nay Thành phố đã đáp ứng được các chỉ số phòng, chống dịch và triển khai các hoạt động kinh tế, xã hội theo cấp độ 1 (bình thường mới).

Vì vậy, TP. Đà Nẵng dự kiến áp dụng biện pháp phòng, chống dịch và triển khai các hoạt động kinh tế, xã hội theo cấp độ 2 (theo Chỉ thị 19) từ 01/10/2021 đến 15/10/2021 (để đảm bảo đủ thời gian tạo kháng thể đối với người dân đã tiêm mũi 1), sau đó sẽ chuyển sang áp dụng cấp độ 1 khi hướng dẫn được ban hành chính thức.

Trường hợp diễn biến dịch xấu hơn so với dự kiến của ngành Y tế, theo ông Hồ Kỳ Minh, tùy vào đánh giá mức độ nguy cơ, thành phố sẽ chuyển sang áp dụng trạng thái phòng chống dịch ở cấp độ cao hơn, theo từng khu vực và phù hợp với thực tiễn.

Theo ông Hồ Kỳ Minh, dự kiến tỷ lệ tiêm vắc xin mũi 1 đạt trên 95% vào cuối tháng 9/2021, 100% mũi 1 và 22,1% mũi 2 vào cuối tháng 10/2021; khả năng kiểm soát dịch bệnh ở cấp độ 1.

Với việc kiểm soát được dịch bệnh Covid-19, TP Đà Nẵng bắt tay vào xây dựng 3 kịch bản tăng trưởng cho năm 2022 ở 03 cấp độ: Thấp, Trung bình và Cao, trong đó: khu vực Công nghiệp - Xây dựng có tốc độ phục hồi và tăng nhanh hơn khu vực Dịch vụ; khu vực Nông, Lâm, Thủy sản cơ bản duy trì như những năm trước.

Cụ thể đối với kịch bản thấp: tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2022 đạt 4,47% so với năm 2021, trong đó các khu vực Nông, Lâm, Thủy sản; Công nghiệp - Xây dựng; Dịch vụ có tốc độ tăng trưởng lần lượt là 1,85%, 5,4% và 3,87%; Kịch bản Trung bình: tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2022 đạt 5,75% so với năm 2021, trong đó các khu vực Nông, Lâm, Thủy sản; Công nghiệp - Xây dựng; Dịch vụ có tốc độ tăng trưởng lần lượt là 2,5%; 6,8% và 5,4%.

Đối với kịch bản cao: tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2022 đạt 7,01% so với năm 2021, trong đó các khu vực Nông, Lâm, Thủy sản; Công nghiệp - Xây dựng; Dịch vụ có tốc độ tăng trưởng lần lượt là 3,01%, 8,40% và 6,63%.

Với trạng thái bình thường mới (cấp độ 1) thì khả năng Thành phố sẽ đạt được các chỉ tiêu năm 2022 theo kịch bản Trung bình. Trường hợp dịch bệnh được kiểm soát tốt, kinh tế quốc tế sớm phục hồi trở lại thì các ngành kinh tế cấp 1 chiếm tỷ trọng cao trong GRDP của thành phố như: Công nghiệp chế biến, chế tạo; Xây dựng; Vận tải kho bãi; Dịch vụ lưu trú và ăn uống… sẽ được phục hồi nhanh, trở lại mức tương đương hoặc cao hơn năm 2019 thì khả năng thành phố sẽ đạt được tăng trưởng ở mức kịch bản Cao.

Tin liên quan
Tin khác