Chuyển đổi số - Kinh tế số
Đà Nẵng tập trung phát triển đồng bộ hạ tầng số
Hoàng Anh - 08/02/2024 12:13
Để phục vụ thành phố thông minh, chuyển đổi số toàn diện, Thành phố Đà Nẵng tập trung phát triển hạ tầng Trung tâm dữ liệu; hạ tầng công nghệ số; hạ tầng dữ liệu và nền tảng số; hạ tầng Khu Công nghệ thông tin.

Thành phố Đà Nẵng mới đây đã ban hành Kế hoạch phát triển hạ tầng số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2024-2025.

Kế hoạch đặt ra các mục tiêu cụ thể trong các lĩnh vực hạ tầng viễn thông, hạ tầng Trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây, hạ tầng công nghệ số; hạ tầng dữ liệu và nền tảng số; hạ tầng Khu Công nghệ thông tin.

Kế hoạch này của TP.Đà Nẵng đặt mục tiêu xây dựng và phát triển hạ tầng số để phục vụ thành phố thông minh, chuyển đổi số toàn diện trên địa bàn thành phố và phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng bền vững…

Đồng thời phát triển hạ tầng số thành phố hiện đại, đồng bộ, đảm bảo năng lực và an toàn, an ninh thông tin; là điểm đến an toàn, chất lượng cho các doanh nghiệp đầu tư trong và ngoài nước; bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận và sử dụng các dịch vụ số tiên tiến với chất lượng cao, giá cước phù hợp; Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hạ tầng số…

Cụ thể, đối với Hạ tầng Trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây, TP.Đà Nẵng sẽ hoàn thành Mở rộng Trung tâm dữ liệu thành phố Đà Nẵng phục vụ xây dựng thành phố thông minh và chuyển đổi với quy mô tối đa lên đến 70 Rack; Nghiên cứu đầu tư xây dựng mới Trung tâm dữ liệu đặt tại Công viên phần mềm số 2 để phục vụ Chuyển đổi số và dự phòng cho Trung tâm dữ liệu tại CVPM Đà Nẵng; Nghiên cứu đầu tư xây dựng Trung tâm Giám sát, điều hành an toàn an ninh mạng cho thành phố…

Thành phố Đà Nẵng sẽ sớm đưa vào hoạt động Công viên phần mềm số 2

Lĩnh vực Hạ tầng Khu Công nghệ thông tin thì Đà Nẵng sẽ đưa vào hoạt động Công viên phần mềm số 2; hình thành trung tâm nghiên cứu - phát triển sản phẩm CNTT, phục vụ đào tạo, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực CNTT; xây dựng hạ tầng CNTT phục vụ chuyển đổi số cho chính quyền, người dân và doanh nghiệp.

Đối với lĩnh vực Hạ tầng công nghệ số sẽ triển khai hoàn thành các nền tảng công nghệ Al, blockchain, IoT hỗ trọ hiệu qua cho chương trình chuyển đổi số thành phố, phát triển kinh tế số. Ngoài ra, 100% các doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp trên địa bàn thành phố tiếp cận về hạ tầng để triển khai ứng dụng IoT; Hoàn thành phủ sóng kết nối IoT khu vực Trung tâm thành phố, khu Công nghiệp, Khu CNC, Khu CNTT tập trung.

Lĩnh vực Hạ tầng dữ liệu và nền tảng số đề ra mục tiêu 100% dữ liệu cơ bản nhất tạo nền tảng cho Chính quyền số được hoàn thành và chia sẻ; Tối thiểu 20% thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước được cắt giảm thông qua kế thừa đữ liệu số; 100% dịch vụ cấp lại, cấp đổi được thực hiện ngay trong ngày…

Theo thống kê, doanh thu từ ngành Thông tin truyền thông (TTTT) của TP. Đà Nẵng từ năm 2016 đến năm 2022 đã tăng từ 19.913 tỷ lên đến 34.293 tỷ đồng. Trong đó doanh thu công nghiệp công nghệ thông tin (CNTT) từ 13.034 tỷ đồng lên 20.920 tỷ đồng.

Theo Kế hoạch Phát triển công nghiệp công nghệ thông tin đến năm 2030, TP.Đà Nẵng đặt mục tiêu phát triển nền Kinh tế số đóng góp tối thiểu 20% GRDP thành phố.

Tin liên quan
Tin khác