Thời sự
Đà Nẵng thưởng Tết nguyên đán cao nhất là trên 400 triệu đồng
Hoàng Anh - 29/12/2018 12:32
Ngày 29/12, Sở LĐ-TB&XH thành phố Đà Nẵng đã công bố mức thưởng Tết Kỷ Hợi 2019 ở các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Theo đó mức thưởng Tết nguyên đán cao nhất tại Đà Nẵng là trên 400 triệu đồng.

Theo báo cáo của Sở LĐ-TB&XH TP. Đà Nẵng thì mức thưởng Tết Kỷ Hợi cao nhất thuộc về nhóm doanh nghiệp FDI với mức cao nhất 411 triệu đồng, thấp nhất 100.000 đồng, bình quân mức thưởng 11.189.000 đồng.

Đối với các công ty TNHH MTV do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ, mức thưởng cao nhất 44 triệu đồng và thấp nhất 500.000 đồng; bình quân mức quản lý 9.023.000 đồng và người lao động 4.953.000 đồng.

Đối với doanh nghiệp cổ phần có vốn góp Nhà nước, mức thưởng cao nhất 50 triệu đồng, thấp nhất 1 triệu đồng, bình quân quản lý là 11 triệu đồng và người lao động là hơn 7 triệu đồng. Với doanh nghiệp tư nhân, mức thưởng cao nhất 110 triệu đồng, thấp nhất 200.000 đồng. 

Mức thưởng Tết cao nhất ở TP. Đà Nẵng là hơn 400 triệu đồng.

Sở LĐ-TB&XH TP. Đà Nẵng cũng công bố mức thưởng Tết Dương lịch ở các doanh nghiệp. Đối với các công ty TNHH MTV do Nhà nước giữ 100% vốn, mức thưởng cao nhất 22 triệu đồng và thấp nhất 200.000 đồng.

Ở các doanh nghiệp cổ phần có góp vốn Nhà nước, mức thưởng cao nhất 40 triệu đồng và thấp nhất 200.000 đồng.Nhóm doanh nghiệp tư nhân thưởng cao nhất 33 triệu đồng và thấp nhất 100.000 đồng. Doang nghiệp FDI thưởng cao nhất 112.860.000 đồng và thấp nhất 350.000 đồng, bình quân quản lý 16.403.000 đồng và người lao động 905.000 đồng.

Khảo sát của Sở LĐ-TB&XH cho biết, mức lương bình quân cao nhất trong năm 2018 trên 331 triệu đồng/tháng/người và thấp nhất trên 3,5 triệu đồng/tháng/người. Tiền lương bình quân năm 2018 của người lao động thuộc loại hình công ty TNHH MTV do Nhà nước giữ 100% vốn là 7,8 triệu đồng/tháng; doanh nghiệp cổ phần có góp vốn Nhà nước 7,4 triệu đồng/tháng; loại hình doanh nghiệp FDI 6,4 triệu đồng/tháng và doanh nghiệp tư nhân bình quân 6,3 triệu đồng/tháng.

Tin liên quan
Tin khác