Đầu tư
Đà Nẵng yêu cầu khởi công 26 công trình mới trong năm 2023
Hoàng Anh - 22/03/2023 12:18
Thành phố Đà Nẵng yêu cầu đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo từng mốc thời gian cụ thể; đưa vào sử dụng 38 công trình và khởi công 26 công trình mới trong năm 2023.

Văn phòng UBND TP. Đà Nẵng cho biết, Chủ tịch Thành phố Lê Trung Chinh đã có kết luận Hội nghị chuyên đề đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 và triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2023. 

Theo đó, để hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023, TP. Đà Nẵng đã giao tỷ lệ, tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công cụ thể cho các chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án.

Cụ thể,  yêu cầu đến ngày 30/4 giải ngân đạt 10% kế hoạch vốn; đến ngày 30/6 giải ngân đạt 30% kế hoạch vốn; đến ngày 30/9 giải ngân đạt 50% kế hoạch vốn.

Đến ngày 31/12 phải giải ngân đạt 80% kế hoạch vốn và đến ngày 31/1/2024, thành phố Đà Nẵng sẽ giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn đầu tư công được giao năm 2023.

Ngoài ra, Chủ tịch TP. Đà Nẵng cũng yêu cầu tập trung hoàn thành và đưa vào sử dụng 38 công trình và khởi công 26 công trình mới. Lưu ý lập kế hoạch tiến độ chi tiết cho từng dự án.

Chủ đầu tư tập trung hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, tham mưu trình HĐND Thành phố phân bổ chi tiết hết số vốn kế hoạch còn lại của năm 2023 là 1.659 tỷ đồng cho các công trình, dự án bảo đảm điều kiện bố trí kế hoạch vốn trước ngày 30/6/2023.

Thành phố Đà Nẵng sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng 38 công trình trong năm 2023.

Đối với nguồn vốn ngân sách Trung ương thuộc Chương trình Phục hồi và Phát triển kinh tế - xã hội đã được giao kế hoạch vốn năm 2023, UBND Thành phố yêu cầu tập trung xử lý các vướng mắc, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để trình thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, sớm lựa chọn nhà thầu triển khai thực hiện theo quy định để giải ngân hết 100% số vốn Trung ương đã bố trí năm 2023 là 163 tỷ đồng. Ngoài ra, xử lý dứt điểm hơn 50% các dự án tồn đọng lâu năm, kéo dài.

UBND Thành phố cũng yêu cầu các sở, UBND các quận, huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị để xác định rõ trách nhiệm cơ quan chủ trì tham mưu, có chính kiến cụ thể của đơn vị chủ trì thực hiện trách nhiệm tham mưu, thẩm tra, thẩm định.

Chủ tịch TP. Đà Nẵng cũng yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt, kiểm tra, rà soát từng dự án ngay từ đầu năm, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân trong từng khâu công việc, giao nhiệm vụ cụ thể…

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 của thành phố Đà Nẵng được Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, HĐND và UBND thành phố giao là hơn 7.947 tỷ đồng.

Số vốn đã được bố trí thanh toán cho 30 công trình, dự án động lực, trọng điểm với tổng quy mô là 2.407 tỷ đồng, bằng 30,3% tổng kế hoạch vốn và bằng 40,2% kế hoạch vốn XDCB đã phân bổ, trong đó vốn xây lắp là 2.257,02 tỷ đồng và 150 tỷ đồng.

Đến hết ngày 31/01/2023, các chủ đầu tư, quản lý dự án và các đơn vị được giao kế hoạch vốn xây dựng cơ bản đã phân bổ chi tiết 5.824,323 tỷ đồng. 

Tin liên quan
Tin khác