Sức khỏe doanh nghiệp
Dabaco Việt Nam sắp chào bán 80,7 triệu cổ phiếu giá 15.000 đồng/cổ phiếu
Duy Bắc - 07/06/2024 12:05
Lên kế hoạch đầu tư “Dự án xây dựng nhà máy ép và tinh luyện dầu đậu nành Dabaco”, Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam (mã DBC - sàn HoSE) muốn huy động vốn từ cổ đông.

Ngày 5/6, Dabaco Việt Nam thông qua hai kế hoạch tăng vốn điều lệ bằng việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Trong đó, đầu tiên, Công ty dự kiến chào bán 12 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), tương ứng 4,96% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành, giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu.

Thời gian triển khai trong năm 2024 ngay sau khi có chấp thuận của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và cổ phiếu ESOP chỉ bị hạn chế chuyển nhượng trong 12 tháng kể từ ngày phát hành.

Ngoài ra, Dabaco Việt Nam thông qua kế hoạch chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 33,33%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được quyền mua thêm hơn 33 cổ phiếu mới với giá 15.000 đồng/cổ phiếu và dự kiến triển khai trong năm 2024.

Được biết, đóng cửa phiên giao dịch ngày 6/6, cổ phiếu DBC đang giao dịch vùng giá 34.850 đồng/cổ phiếu. Như vậy, ước tính giá chào bán cho cổ đông hiện hữu đang thấp hơn 57% so với giá thị trường.

Ước tính theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành, Dabaco Việt Nam sẽ chào bán thêm 80.667.286 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để huy động hơn 1.210 tỷ đồng.

Như vậy, nếu hoàn thành hai đợt chào bán, vốn điều lệ của Dabaco Việt Nam sẽ tăng từ 2.420 tỷ đồng, lên 3.346,7 tỷ đồng. Tổng số tiền huy động là 1.330 tỷ đồng sẽ được Công ty dùng toàn bộ để đầu tư vào Công ty TNHH Dầu thực vật Dabaco để thực hiện “Dự án Đầu tư xây dựng nhà máy ép và tinh luyện dầu đậu nành Dabaco”.

Thời gian giải ngân vốn huy động để đầu tư dự án từ quý III/2024 đến quý IV/2025.

Dabaco Vit Nam thay Kế toán trưởng

Một điểm đáng lưu ý, trước đó, ngày 29/5, Dabaco Việt Nam thông qua miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Thị Thu Hương và đồng thời bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Huyền từ vị trí phó trưởng ban tài chính kế toán lên Kế toán trưởng, thời gian hiệu lực từ ngày 29/5.

Theo tìm hiểu, bà Nguyễn Thị Thu Hương sinh năm 1964, trình độ cử nhân kinh tế, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh. Trong đó, bà Hương được bổ nhiệm vào vị trí Kế toán trưởng của Dabaco Việt Nam từ tháng 5/2008 tới nay.

Lãi trở lại trong quý đầu năm 2024

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý I/2024, Dabaco Việt Nam ghi nhận doanh thu đạt 3.252,59 tỷ đồng, tăng 40,6% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 72,61 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 320,7 tỷ đồng, tức tăng thêm 393,31 tỷ đồng.

Trong đó, đáng chú ý Dabaco Việt Nam không còn kinh doanh dưới giá vốn dẫn tới lợi nhuận gộp dương 348,84 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 70,47 tỷ đồng, tức tăng thêm 419,3 tỷ đồng. Ngoài ra, trong quý đầu năm 2024, doanh thu tài chính giảm 11%, tương ứng giảm 0,88 tỷ đồng, về 7,14 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 27%, tương ứng giảm 18,79 tỷ đồng, về 50,85 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 14,9%, tương ứng tăng thêm 26,87 tỷ đồng, lên 206,95 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, việc không kinh doanh dưới giá vốn đã giúp Dabaco Việt Nam có lãi trở lại trong quý đầu năm 2024.

Dabaco Việt Nam cho biết thêm trong quý I/2024 giá thịt heo cũng tăng dần trở lại do nguồn cung giảm vì dịch bệnh, do đó kết quả sản xuất kinh doanh của các công ty chăn nuôi thuộc Dabaco Việt Nam có sự tăng trưởng hơn so với cùng kỳ.

Trong năm 2024, Dabaco Việt Nam lên kế hoạch doanh thu 25.380 tỷ đồng, tăng 14,4% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế dự kiến 729,8 tỷ đồng, tăng 28,19 lần so với thực hiện trong năm 2023.

Như vậy, kết thúc quý đầu năm 2024, Dabaco Việt Nam đã hoàn thành 9,9% so với kế hoạch lãi 729,8 tỷ đồng trong năm 2024.

Tính tới 31/3/2024, tổng tài sản của Dabaco Việt Nam giảm 3,8% so với đầu năm, tương ứng giảm 499,9 tỷ đồng, về 12.511,8 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho ghi nhận 5.250,3 tỷ đồng, chiếm 42% tổng tài sản; tài sản cố định ghi nhận 5.044,3 tỷ đồng, chiếm 40,3% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Trong kỳ, tồn kho giảm 4,4% so với đầu năm, tương ứng giảm 244,1 tỷ đồng, về 5.250,3 tỷ đồng. Trong đó, Dabaco Việt Nam thuyết minh cơ cấu tồn kho chủ yếu 3.976,7 tỷ đồng là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang; 910,4 tỷ đồng là nguyên liệu, vật liệu; 287,1 tỷ đồng là thành phẩm …

Ngoài ra, cũng tại thời điểm cuối quý I/2024, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Dabaco Việt Nam giảm 5,3% so với đầu năm, tương ứng giảm 310 tỷ đồng, về 5.557,1 tỷ đồng và bằng 117,3% vốn chủ sở hữu. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 4.506,8 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 1.050,3 tỷ đồng.

Tin liên quan
Tin khác