Đầu tư và cuộc sống
Đại học và trường đại học khác nhau như thế nào?
ĐT - 07/12/2022 08:58
Theo Luật Giáo dục đại học 2012, được sửa đổi, bổ sung năm 2018 thì đại học và trường đại học là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

.

Tin liên quan
Tin khác