Doanh nghiệp
Đại hội cổ đông TTC Sugar: Chốt chia cổ tức 5%, phát hành ESOP
Vân Linh - 14/10/2019 16:36
Sáng nay (14/10), tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty Cổ phần Thành Thành Công Biên Hòa (TTC Sugar - mã cổ phiếu SBT) niên độ 2018 - 2019 diễn ra ở Tây Ninh, cổ đông và nhà đầu tư SBT đã thông qua các vấn đề liên quan đến tài chính cũng như bầu bổ sung 3 thành viên Hội đồng quản trị.
Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty Cổ phần Thành Thành Công Biên Hòa diễn ra sáng 14/10

Kế hoạch niên độ 2019 - 2020 được Công ty trình cổ đông tương đối thận trọng với các chỉ tiêu doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế hợp nhất tăng nhẹ so với niên độ trước, lần lượt là 10.903 tỷ đồng và 430 tỷ đồng.

Công ty sẽ trích 5% lợi nhuận sau thuế vào Quỹ đầu tư phát triển nhằm đẩy mạnh công tác R&D cho ra đời các giống mía năng suất cao phù hợp thổ nhưỡng, cải tiến quy trình sản xuất để tiết kiệm nguyên nhiên liệu, giảm thiểu phát thải ra môi trường; 2% vào Quỹ công tác xã hội để tiếp tục đóng góp cho các chương trình thiện nguyện, chia sẻ trách nhiệm doanh nghiệp với cộng đồng; 5% Quỹ khen thưởng và phúc lợi và tỷ lệ chi trả cổ tức niên độ 2019 - 2020 dự kiến từ 4% - 6%. 

Ngoài ra, SBT ngày 14/10 cũng đã thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa công ty có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của công ty ghi trong báo cáo tài chính công bố tại thời điểm gần nhất với các bên có liên quan; và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2019 - 2020.

HĐQT cũng thông qua mức thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và Thư ký HĐQT phụ trách quản trị công ty 2019 - 2020 bao gồm cả thù lao tháng 13 là 10 tỷ đồng.

ĐHCĐ SBT thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT mới gồm: ông Hoàng Mạnh Tiến; bà Huỳnh Bích Ngọc và Giáo sư - Tiến sĩ Võ Tòng Xuân, thay bà Nguyễn Thùy Vân đã được thông qua đơn từ nhiệm, với tiêu chí bầu cử, ứng cử là các chuyên gia trong việc phát triển chuỗi sản phẩm nông nghiệp để phù hợp với định hướng phát triển chiến lược của công ty.

Tại đại hội cổ đông lần này, Hội đồng quản trị Công ty TTC Sugar cũng thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của công ty với loại cổ phần phát hành là cổ phần phổ thông có mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

Kết quả kinh doanh hợp nhất niên độ 2018 - 2019 mặc dù chưa đạt kỳ vọng của Ban lãnh đạo SBT, nhưng đã thể hiện được những nỗ lực nhất định của công ty trong bối cảnh ngành đường đối mặt nhiều thách thức.

Với doanh thu thuần đạt 10.857 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế đạt 422 tỷ đồng, HĐQT SBT đã thông qua việc trích Quỹ công tác xã hội, khen thưởng phúc lợi 5% lợi nhuận sau thuế; đồng thời, để đảm bảo quyền lợi cổ đông, HĐQT cũng thông qua việc chia cổ tức với tỷ lệ 5% cho niên độ 2018 - 2019, tương đương hơn 293 tỷ đồng.

Tin liên quan
Tin khác