Thời sự
Đắk Nông trình Thủ tướng phê duyệt Quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050
Hoàng Anh - 24/11/2023 15:11
Tỉnh Đắk Nông đã triển khai, tổ chức lập Quy hoạch đảm bảo trình tự, thủ tục; đảm bảo điều kiện để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Tỉnh Đắk Nông vừa gửi hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo UBND tỉnh Đắk Nông, Tỉnh đã triển khai, tổ chức lập Quy hoạch đảm bảo trình tự, thủ tục, nội dung theo quy định.

Đến nay, hồ sơ Quy hoạch tỉnh đã được Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh rà soát, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết thông qua; đảm bảo điều kiện để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt theo quy định…

Theo nội dung trình phê duyệt Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Tỉnh phấn đấu đến năm 2030, Đắk Nông trở thành tỉnh phát triển khá của vùng Tây Nguyên; hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ; là cửa ngõ quan trọng kết nối giao thương giữa vùng Tây Nguyên và vùng Đông Nam Bộ.

Đắk Nông sẽ là trung tâm công nghiệp bô xít - alumin - nhôm của quốc gia, năng lượng tái tạo của vùng; phát triển nền nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, liên kết chuỗi giá trị thị trường; phát triển du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái, phát huy lợi thế về khí hậu, cảnh quan thiên nhiên, văn hóa đặc trưng và Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông…

Tỉnh Đắk Nông trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Về kinh tế, đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt bình quân 9,05%/năm; GRDP bình quân đầu người (giá hiện hành) đạt trên 130 triệu đồng.

Cơ cấu kinh tế, nông, lâm nghiệp đạt khoảng 26,3%; Công nghiệp - xây dựng đạt khoảng 27,7%; Dịch vụ đạt khoảng 40,8%; Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm đạt khoảng 5,2%. Tốc độ tăng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh bình quân đạt 12 - 15%/năm…

Tầm nhìn đến năm 2050, Đắk Nông sẽ trở thành tỉnh phát triển của vùng Tây Nguyên; kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; xã hội khá giả, mức thu nhập bình quân của người dân cao hơn bình quân chung cả nước. Phát triển bền vững, toàn diện về kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Đắk Nông sẽ trở thành trung tâm về công nghiệp nhôm và sau nhôm của quốc gia; nền nông nghiệp công nghệ cao, giá trị cao; trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái của vùng. Trở thành “Tỉnh mạnh - Dân giàu - Thiên nhiên tươi đẹp - Xã hội nghĩa tình”.

Nội dung trình phê duyệt Quy hoạch cũng đề ra các nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá. Theo đó, Đắk Nông sẽ cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư trọng tâm, trọng điểm; huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển.

Tỉnh Đắk Nông sẽ phát triển công nghiệp khai thác bô xít - chế biến alumin - luyện nhôm và năng lượng tái tạo.

Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, trọng tâm là hạ tầng giao thông, kết nối các vùng kinh tế động lực và vùng khó khăn, hạ tầng đô thị, hạ tầng thủy lợi.

Phát triển nguồn nhân lực, đào tạo và thu hút nhân lực chất lượng cao trong các ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội quan trọng của địa phương.

Các đột phá phát triển gồm phát triển công nghiệp khai thác bô xít - chế biến alumin - luyện nhôm và năng lượng tái tạo. Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, liên kết chuỗi giá trị, theo hướng thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, phát huy lợi thế khí hậu, cảnh quan thiên nhiên, văn hóa đặc trưng và Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông.

Tin liên quan
Tin khác