Tài chính - Chứng khoán
Đất Xanh Group muốn phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu
Trọng Tín - 31/12/2021 09:53
Tài sản đảm bảo là cổ phiếu DXS của công ty con Đất Xanh Services. Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu DXS đang trong xu hướng tăng. Hiện, DXS giao dịch tại mức 35.500 đồng/cổ phiếu.

HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (HoSE: DXG) vừa thông qua việc phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ và không kèm chứng quyền ngay trong tháng 12 này. Kỳ hạn 48 tháng, lãi suất cố định 10,6%/năm được trả 3 tháng/lần.

Tài sản đảm bảo là cổ phiếu của Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (Đất Xanh Services, HoSE: DXS) - công ty con của Đất Xanh phụ trách mảng dịch vụ bất động sản.

Trong 2 phiên giao dịch gần nhất, giá cổ phiếu DXG đang có xu hướng giảm, và hiện đang giao dịch ở vùng giá 34.850 đồng - 35.000 đồng/ cổ phiếu.

Giá trị định giá cổ phiếu DXS được xác định theo trung bình giá đóng cửa trên Sở Giao dịch Chứng khoán của 10 ngày giao dịch trước và bao gồm ngày định giá lại của cổ phiếu.

Mục đích phát hành nhằm bổ sung vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của tập đoàn đồng thời phục vụ công tác phát triển quỹ đất.

Trước đó, Đất Xanh Group cũng thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành 7 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với tỷ lệ phát hành dự kiến tương ứng 1,17% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành.

Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng 4 năm kể từ thời điểm hoàn tất đợt chào bán và được giải tỏa theo tiến độ sau: Giải tỏa 20% sau 2 năm, 30% sau 3 năm và 50% sau 4 năm kể từ thời điểm hoàn tất đợt chào bán.

Giá phát hành dự kiến là 10.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 72% so với thị giá cổ phiếu DXG hiện tại là 35.200 đồng/cổ phiếu. Tổng số tiền 70 tỷ đồng dự kiến thu được từ đợt phát hành sẽ dùng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho Công ty.

Thời gian phát hành ESOP dự kiến trong năm 2021 - 2022, sau khi Ủy ban chứng khoán nhà nước có thông báo nhận đủ tài liệu báo cáo.

Trên thị trường, cổ phiếu DXG đang có đà tăng khá tích cực khi tăng 2,5 lần so với mức giá hồi đầu năm. Tuy nhiên, trong 2 phiên giao dịch gần nhất, giá cổ phiếu DXG đang có xu hướng giảm, và hiện đang giao dịch ở vùng giá 34.850 đồng - 35.000 đồng/ cổ phiếu.

Về tình hình kinh doanh, sau 9 tháng đầu năm, Đất Xanh Group đạt 7.819 tỷ doanh thu, cao gấp 4 lần cùng kỳ. Khấu trừ chi phí, nhờ khoản lãi đột biến trong nửa đầu năm nên Công ty báo lãi trước thuế 2.155 tỷ đồng, gấp tới 269 lần con số 8 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 882 tỷ đồng.

Tin liên quan
Tin khác