Đầu tư
Đầu tư 2.160 tỷ đồng nâng tĩnh không các cầu đường bộ cắt qua tuyến đường thủy
Anh Minh - 10/10/2021 09:31
Có 9 cầu đường bộ cắt qua tuyến đường thủy nội địa quốc gia thuộc các tỉnh Long An, Đồng Tháp, Bến Tre, Cần Thơ, Kiên Giang, Vĩnh Long sẽ được đầu tư nâng tĩnh không.
Cầu Mỏ Cày qua kênh Mỏ Cày - Bến Tre.

Bộ trưởng Bộ GTVT vừa ký Quyết định số 1758/QĐ - BGTVT phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án nâng cao tĩnh không các cầu đường bộ cắt qua tuyến đường thủy nội địa quốc gia - giai đoạn 1 (khu vực phía Nam) trên địa bàn các tỉnh/thành phố: Long An, Đồng Tháp, Bến Tre, Cần Thơ, Kiên Giang, Vĩnh Long.

Dự án có mục tiêu nâng cấp các cầu chưa đảm bảo về tĩnh không thông thuyền trên các tuyến đường thủy nội địa quốc gia khu vực phía Nam trên các hành lang vận tải quan trọng để đảm bảo khai thác đồng bộ về vận tải đường thủy trên toàn tuyến, phù hợp với hiện trạng khai thác tuyến luồng, nhu cầu phát triển phương tiện vận tải thủy, nâng cao năng lực vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long, tới Tp HCM, tới các cụm cảng biển khu vực Đông Nam Bộ và ngược lại.

Cụ thể, Dự án sẽ xây dựng mới 9 cầu gồm: Mỏ Cày qua kênh Mỏ Cày; Ô Môn, Thới Lai qua rạch Ô Môn; Đông Thuận, Đông Bình qua kênh Thị Đội – Ô Môn; Vàm Xáng - Thị Đội qua kênh Thốt Nốt; Sa Đéc (Nàng Hai) qua kênh Lấp Vò - Sa Đéc; Hồng Ngự qua kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng và cầu Mộc Hóa qua sông Vàm Cỏ Tây.

Dự án cũng đồng thời tiến hành cải tạo nâng tĩnh không 1 cầu Giồng Găng qua kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng; tháo dỡ, thanh thải cầu Măng Thít cũ trên Quốc lộ 53 qua sông Măng Thít.

Theo phê duyệt của Bộ GTVT, các cầu qua kênh cấp III đường thủy nội địa khổ thông thuyền là 30m x 6m; cầu qua kênh cấp IV đường thủy nội địa có khổ thông thuyền 24mx6m; riêng câu Sa Đéc (Nàng Hai) trên tuyến kênh Lấp Vò - Sa Đéc có khổ thông thuyền ≥30m x 7m để đồng bộ với các cầu xây mới trên tuyến.

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến là 2.160 tỷ đồng được đầu tư từ Ngân sách nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Thời gian thực hiện Dự án dự kiến từ năm 2022 đến năm 2025, trong đó giai đoạn 2021 – 2025, dự kiến bố trí khoảng 1.944 tỷ đồng.

Bộ trưởng Bộ GTVT giao Ban Quản lý các dự án đường thủy chịu trách nhiệm tiếp thu ý kiến cua các cơ quan, đơn vị liên quan và ý kiến thẩm định để tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định hiện hanh, bảo đảm chất lượng, tiến độ, hiệu quả sử dụng nguồn vốn.

Tin liên quan
Tin khác