Sức khỏe doanh nghiệp
Đầu tư LDG chưa thanh toán lãi 5 kỳ của lô trái phiếu mệnh giá 400 tỷ đồng
Duy Bắc - 24/08/2023 09:36
CTCP Đầu tư LDG (mã LDG - sàn HoSE) thông báo chậm trả lãi trái phiếu mã LDGH2123002 với mệnh giá 400 tỷ đồng, lãi suất 11,5%/năm và đáo hạn ngày 10/12/2023.

Đầu tư LDG thực hiện báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu nửa đầu năm 2023 (từ ngày 1/1 đến ngày 30/6/2023).

Đầu tư LDG cho biết đối với lãi 5 kỳ của trái phiếu mã LDGH2123002, Công ty chưa thực hiện thanh toán theo cam kết khi phát hành trái phiếu. Trong đó, ngày 10/2 phải thanh toán 5,57 tỷ đồng lãi trái phiếu; ngày 10/3 phải thanh toán 3,37 tỷ đồng lãi trái phiếu; ngày 10/4 phải thanh toán 1,9 tỷ đồng lãi trái phiếu; ngày 10/5 phải thanh toán 1,84 tỷ đồng lãi trái phiếu; và ngày 10/6 phải thanh toán 1,9 tỷ đồng lãi trái phiếu.

Đầu tư LDG chưa thanh toán lãi cho 5 kỳ tính lãi của trái phiếu mệnh giá 400 tỷ đồng. (Nguồn: LDG)

Lý giải việc không thanh toán lãi trái phiếu đến hạn, Đầu tư LDG cho biết Công ty đang sắp xếp nguồn và đang thông báo kế hoạch trả nợ.

Được biết, trái phiếu mã LDGH2123002 được phát hành ngày 10/12/021, kỳ hạn 24 tháng (đáo hạn ngày 10/12/2023), mệnh giá 400 tỷ đồng và tính tới 30/6/2023, giá trị đang lưu hành còn lại là 186,4 tỷ đồng, mục đích phát hành để tăng quy mô vốn hoạt động, lãi suất 11,5%/năm, trả lãi 1 tháng/lần.

Điểm đáng lưu ý về cơ cấu tài sản, tính tới cuối quý II, tiền mặt của Đầu tư LDG chỉ còn 2,19 tỷ đồng (đầu năm 3,15 tỷ đồng). Ngược lại, về nguồn vốn, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 6,6% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 80,2 tỷ đồng, lên 1.302,9 tỷ đồng và bằng 42,1% vốn chủ sở hữu (đầu năm chỉ bằng 37,7% vốn chủ sở hữu).

Đầu tư LDG lại cho biết tổng dư nợ còn lại của trái phiếu LDGH2123002 là 363,2 tỷ đồng tại thời điểm 30/6/2023 trên BCTC quý II/2023 (Nguồn: BCTC quý II/2023)

Thêm nữa, trái với báo cáo thanh toán gốc và lãi trái phiếu, tại Báo cáo tài chính quý II/2023, Đầu tư LDG lại cho biết tổng dư nợ còn lại của trái phiếu LDGH2123002 là 363,2 tỷ đồng.

HoSE quyết định hủy giao dịch "bán chui" hơn 2,6 triệu cổ phiếu LDG của Chủ tịch Nguyễn Khánh Hưng

Một diễn biến đáng lưu ý khác, ngày 16/8/2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có công văn về việc giao dịch cổ phiếu LDG của ông Nguyễn Khánh Hưng, Chủ tịch HĐQT Công ty Đầu tư LDG mà không báo cáo, không công bố thông tin trước khi thực hiện giao dịch theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Đồng thời, theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 16 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022 của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) sẽ thực hiện loại bỏ đối với giao dịch bán 2.601.300 cổ phiếu LDG ngày 15/8/2023 của ông Nguyễn Khánh Hưng.

Được biết, ngày 15/8, ông Nguyễn Khánh Hưng cho biết đã bán 2.601.300 cổ phiếu LDG để giảm sở hữu từ 3,92%, xuống còn 2,91% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện thông qua khớp lệnh trên sàn.

Lý giải về việc giao dịch “bán chui” cổ phiếu, ông Nguyễn Khánh Hưng cho biết, từ ngày 8/8 đến ngày 15/8/2023, ông có một số chuyến công tác xa nên đã thực hiện “thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ” và giao cho thư ký thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Tuy nhiên, do nhân sự mới chưa nắm quy định nên dẫn đến sai sót, chậm trễ trong quá trình công bố thông tin.

Ngày 15/8 khi quay lại sau chuyến công tác, phát hiện các sai sót, ông Hưng đã yêu cầu xử lý bổ sung để đảm bảo đúng quy định và dừng mọi giao dịch sau đó.

“Việc giao dịch cổ phiếu này thuộc về riêng cá nhân tôi, không phải là giao dịch cổ phiếu do công ty sở hữu và không liên quan đến các quyền lợi của Công ty. Việc giao dịch cổ phiếu này cũng không liên quan đến các quyền lợi giữa công ty với đối tác, khách hàng”, ông Nguyễn Khánh Hưng nhấn mạnh.

6 tháng đầu năm 2023, Đầu tư LDG ghi nhận lỗ kỷ lục 144,2 tỷ đồng

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý II/2023, Đầu tư LDG ghi nhận doanh thu đạt 0,33 tỷ đồng, giảm 97,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 74,2 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 4,24 tỷ đồng, tức giảm 78,44 tỷ đồng.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 97% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 6,26 tỷ đồng, xuống 0,19 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 100%, tương ứng giảm 63,03 tỷ đồng, xuống 0,03 tỷ đồng (cùng kỳ 63,06 tỷ đồng); chi phí tài chính tăng 50,3%, tương ứng tăng thêm 16,33 tỷ đồng, lên 48,81 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 3,5%, tương ứng giảm 1,02 tỷ đồng, xuống 27,94 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, trong quý II, việc ghi nhận doanh thu không đáng kể dẫn tới lợi nhuận gộp chỉ ghi nhận 0,19 tỷ đồng, lợi nhuận gộp tạo ra không đủ trả chi phí tài chính, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp nên dẫn tới lỗ thêm 74,2 tỷ đồng.

Luỹ kế trong 6 tháng đầu năm 2023, Đầu tư LDG ghi nhận doanh thu đạt 1,04 tỷ đồng, giảm 99,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế tiếp tục ghi nhận lỗ 144,2 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 6,7 tỷ đồng, tức giảm 150,84 tỷ đồng.

Với việc ghi nhận lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là lỗ 144,2 tỷ đồng, tính tới 30/6/2023, lợi nhuận sau thuế luỹ kế chưa phân phối giảm từ 642,97 tỷ đồng, xuống còn 498,98 tỷ đồng.

Được biết, trong năm 2023, Đầu tư LDG đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 1.448 tỷ đồng, tăng 424,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 3,9 tỷ đồng, giảm 2,7% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, việc việc ghi nhận lỗ trong 6 tháng đầu năm 2023, Đầu tư LDG còn cách rất xa kế hoạch lãi 3,9 tỷ đồng.

Bên cạnh kinh doanh thua lỗ, trong 6  tháng đầu năm 2023, Đầu tư LDG tiếp tục mô hình thâm hụt vốn kéo dài với dòng tiền kinh doanh ghi nhận âm 75,3 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 528,2 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư ghi nhận âm 2,35 tỷ đồng và dòng tiền tài chính ghi nhận dương 76,7 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh.

Được biết, theo dữ liệu của Chứng khoán SSI, Đầu tư LDG đã trải qua 4 năm dòng tiền âm liên tiếp. Trong đó, năm 2019 ghi nhận âm 1.769,56  tỷ đồng; năm 2020 ghi nhận âm 96,5 tỷ đồng; năm 2021 ghi nhận âm 956,35 tỷ đồng; và năm 2022 ghi nhận âm 35,94 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 23/8, cổ phiếu LDG tăng 60 đồng lên 5.110 đồng/cổ phiếu.

Tin liên quan
Tin khác