Điểm nóng
Đề nghị kỷ luật Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Hòa Bình
Huệ Nguyễn - 23/03/2023 15:36
Ông Bùi Đức Hậu, Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Hòa Bình bị đề nghị kỷ luật. Ba Phó giám đốc sở này cũng bị khiển trách, yêu cầu kiểm điểm.

Vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hòa Bình xem xét, kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và đề nghị xem xét thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy Sở Giao thông - Vận tải và các cá nhân có liên quan.

Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hòa Bình nhận thấy, Đảng ủy Sở Giao thông - Vận tải nhiệm kỳ 2020-2025 thực hiện chưa nghiêm quy chế làm việc, buông lỏng lãnh đạo, quản lý; Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy còn hạn chế, không kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên dẫn tới để nhiều đảng viên vi phạm quy định của Đảng và vi phạm pháp luật.

Những khuyết điểm, vi phạm của Đảng ủy Sở Giao thông - Vận tải nhiệm kỳ 2020-2025 đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật. Do đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy Sở Giao thông - Vận tải nhiệm kỳ 2020-2025, bằng hình thức khiển trách.

Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Hòa Bình Bùi Đức Hậu

Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hòa Bình cũng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét thi hành kỷ luật ông Bùi Đức Hậu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải vì đã thiếu kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế làm việc, quyết định phân công nhiệm vụ đối với đảng ủy viên.

Cụ thể, trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, ông Bùi Đức Hậu chưa phát huy được hiệu quả tích cực, chưa kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý, để tổ chức đảng trực thuộc và đảng viên, cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền vi phạm kỷ luật của Đảng và vi phạm pháp luật.

Với vai trò là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, ông Bùi Đức Hậu chịu trách nhiệm liên đới về những khuyết điểm, vi phạm của Chi bộ và cán bộ, đảng viên, nhân viên Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới.

Khiển trách, yêu cầu kiểm điểm nghiêm khắc 3 Phó giám đốc

Liên quan đến các sai phạm tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hòa Bình, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hòa Bình đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với bà Bùi Thị Hòa Bình, Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải.

Theo đó, với trách nhiệm là Phó giám đốc được phân công trực tiếp phụ trách, chỉ đạo hoạt động của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới nhưng thiếu kiểm tra, không phát hiện và ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong phạm vi trực tiếp lãnh đạo, quản lý được phân công phụ trách, để xảy ra tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng tại cơ quan, đơn vị, tổ chức do mình trực tiếp phụ trách.

Ngoài ra, hai Phó giám đốc sở này gồm ông Lê Ngọc Quản, Vũ Ngọc Sơn cũng bị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hòa Bình yêu cầu nghiêm khắc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc trước cấp ủy, tổ chức đảng vì chịu trách nhiệm liên đới về những khuyết điểm, vi phạm của Đảng ủy Sở Giao thông Vận tải nhiệm kỳ 2020-2025 trong thực hiện quy chế làm việc, công tác kiểm tra, giám sát; công tác quản lý, giáo dục đảng viên.

Yêu cầu kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Yên Thủy, Cao Phong

Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hòa Bình xem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Yên Thủy, Cao Phong; kết quả kiểm tra tài chính đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Thủy, Cao Phong.

Bên cạnh những ưu điểm, kết quả đạt được về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Đảng, còn một số khuyết điểm, hạn chế, thiếu sót cần được khắc phục.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Yên Thủy, Cao Phong kiểm điểm rút kinh nghiệm, đồng thời chỉ đạo, xây dựng kế hoạch khắc phục ngay các hạn chế, khuyết điểm,làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan và xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

Tin liên quan
Tin khác