Đầu tư
Đề xuất đưa khu vực thăm dò, khai thác khoáng sản ra khỏi quy hoạch để phục vụ cao tốc
Linh Đan - 24/05/2024 08:45
UBND TP. Bảo Lộc đề nghị UBND tỉnh xem xét trình Chính phủ đưa khu vực thăm dò, khai thác khoáng sản ra khỏi quy hoạch để thực hiện Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tái định cư phục vụ 2 cao tốc.

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa giao Sở Công thương rà soát các nội dung khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tái định cư phường Lộc Phát, TP. Bảo Lộc.

Theo báo cáo của UBND TP. Bảo Lộc, để tạo quỹ đất tái định cư phục vụ cho công tác bồi thường, tái định cư các dự án trên địa bàn thành phố, đặc biệt là Dự án cao tốc Dầu Giây - Liên Khương đi qua tỉnh Lâm Đồng trong đó có TP. Bảo Lộc. 

UBND TP. Bảo Lộc đã giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Bảo Lộc lập Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tái định cư tại phường Lộc Phát, diện tích khoảng 23 ha và đã được HĐND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị Quyết số 215/NQ-HĐND ngày 27/10/2023.

Tuy nhiên, khu vực lập Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tái định cư tại phường Lộc Phát (còn có tên gọi khu vực đồi Thắng Lợi) nằm trong danh mục dự án khai thác quặng bauxit thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 theo Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

Theo UBND TP. Bảo Lộc, qua rà soát khu vực mỏ bô xít cũ và quy hoạch thăm dò khoáng sản, kết quả cho thấy, tổng diện tích thuộc quy hoạch thăm dò khoáng sản theo Quyết định số 866/QĐ-TTg là 14,27 ha.

Trong đó, diện tích đã khai thác quặng bauxit 3,28 ha, diện tích chưa khai thác 10,99 ha (trữ lượng còn lại chưa khai thác ước khoảng 363.000 tấn); tổng diện tích thuộc quy hoạch vùng khai thác khoáng sản theo Quyết định số 866/QĐ-TTg 5,16 ha. Trong đó đã khai thác 1,26 ha, diện tích chưa khai thác 3,9 ha (trữ lượng còn lại chưa khai thác ước khoảng 151.000 tấn)

Theo Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ thì khu vực đồi Thắng Lợi, cung cấp cho nhà máy Alumin Lâm Đồng, được phép ưu tiên khai thác trước các khu vực quy hoạch phát triển đô thị, các dự án cấp bách phát triển hạ tầng giao thông phát triển kinh tế xã hội.

Nhưng hiện nay, khu vực mỏ bauxit đồi Thắng Lợi đã đóng cửa mỏ theo Quyết định số 1203/QĐ-BTNMT ngày 28/5/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Do nhu cầu cấp thiết thực hiện Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tái định cư tại phường Lộc Phát phục vụ cho Dự án cao tốc Dầu Giây - Liên Khương đoạn qua TP. Bảo Lộc, UBND TP. Bảo Lộc đề nghị UBND tỉnh xem xét trình Chính phủ điều chỉnh diện tích trên ra khỏi quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản theo Quyết định 866/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để UBND thành phố tiếp tục triển khai thực hiện Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tái định cư tại phường Lộc Phát phục vụ Dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương theo đúng tiến độ đề ra.

Tin liên quan
Tin khác