Đầu tư
Đề xuất phê duyệt Khu công nghiệp Đồng Văn V giai đoạn 1, trị giá 2.911 tỷ đồng
Bảo Như - 02/03/2024 17:21
Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn V giai đoạn 1 có diện tích 237 ha do Công ty cổ phần Hạ tầng Hà Nam là nhà đầu tư thực hiện dự án.
Một góc Khu công nghiệp Đồng Văn - Hà Nam.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ký Báo cáo thẩm định số 1468/BC – BKHĐT gửi Thủ tướng Chính phủ về kết quả thẩm định Hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn V giai đoạn 1, tỉnh Hà Nam.

Trên cơ sở các nội dung thẩm định, căn cứ hồ sơ dự án, ý kiến thẩm định của 8 bộ và UBND tỉnh Hà Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị Thủ tướng xem xét việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn V giai đoạn 1, tỉnh Hà Nam do Công ty cổ phần Hạ tầng Hà Nam là nhà đầu tư thực hiện dự án.

Dự án này được triển khai tại phường Tiên Nội, các xã: Tiên Ngoại và Yên Nam, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam với quy mô diện tích sử dụng đất là 237,29 ha, trong đó bao gồm diện tích đất hành lang an toàn lưới điện 110kV quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Đồng Văn V đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tổng vốn đầu tư của Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn V giai đoạn 1, tỉnh Hà Nam là 2.911,295 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 436,694 tỷ đồng.

Thời hạn hoạt động của Dự án là 50 năm kể từ ngày dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư; tiến độ thực hiện dự án là không quá 36 tháng kể từ ngày được Nhà nước giao đất.

Công ty cổ phần Hạ tầng Hà Nam có trách nhiệm bố trí đủ số vốn cam kết và thực hiện ký quỹ hoặc có bảo lãnh ngân hàng về nghĩa vụ ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Nhà đầu tư chỉ được thực hiện Dự án sau khi việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt và nộp một khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo quy định.

UBND tỉnh Hà Nam có trách nhiệm chỉ đạo Ban quản lý các khu công nghiệp Hà Nam theo dõi, giám sát quá trình triển khai Dự án, trong đó có việc bố trí đủ số vốn chủ sở hữu theo cam kết; cụ thể hoá phương án huy động vốn vay bằng các hợp đồng tín dụng…

Các cơ quan chức năng tại tỉnh Hà Nam có trách nhiệm giám sát việc sử dụng vốn chủ sở hữu của Công ty cổ phần Western Pacific góp vốn vào Công ty cổ phần Hà Nam để đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn V giai đoạn 1 và Dự án Cụm công nghiệp Yên Lệnh, trong khi vẫn phải đảm bảo nguồn vốn chủ sở hữu để góp vào các công ty con khác để thực hiện các dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam và các địa phương khác theo quy định của pháp luật về đất đai, tránh tình trạng góp vốn dở dang đối với Dự án và các dự án khác.

Theo đánh giá của nhà đầu tư, Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn V giai đoạn 1 đi vào hoạt động sẽ đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội cho tỉnh Hà Nam, đóng góp ngân sách Nhà nước dự kiến khoảng 780 tỷ đồng thông qua các khoản thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp…; thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển công nghiệp dịch vụ, tạo việc làm cho khoảng 20.000 lao động.

Tin liên quan
Tin khác