Đầu tư
Đề xuất tăng tổng mức đầu tư cao tốc Cao Lãnh - An Hữu lên 7.458 tỷ đồng
Bảo Như - 23/03/2023 14:55
Chi phí phát sinh tại Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, giai đoạn 1 nằm ở đoạn đường do UBND tỉnh Tiền Giang làm chủ đầu tư.
Bình đồ tuyến cao tốc Cao Lãnh - An Hữu.

UBND tỉnh Tiền Giang vừa có Tờ trình số 99/TTr – UBND đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, giai đoạn 1.

Cụ thể, UBND tỉnh Tiền Giang kiến nghị điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, giai đoạn 1 lên 7.458 tỷ đồng, trong đó Dự án thành phần 1 do UBND tỉnh Đồng Tháp làm cơ quan chủ quản là 3.640 tỷ đồng; Dự án thành phần 2 do UBND tỉnh Tiền Giang làm cơ quan chủ quản là 3.818 tỷ đồng.

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 769/QĐ-TTg ngày 24/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, giai đoạn 1.

Như vậy toàn bộ chi phát sinh tại Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, giai đoạn 1 nằm ở Dự án thành phần 2 do UBND tỉnh Tiền Giang làm chủ đầu tư. Cụ thể, Dự án thành phần 2 được kiến nghị điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư từ 2.246 tỷ đồng lên 3.818 tỷ đồng (tăng 1.572 tỷ đồng).

Theo UBND tỉnh Tiền Giang, Nguyên nhân tăng tổng mức đầu tư của Dự án thành phần 2 là do tại bước Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi số liệu giải phóng mặt bằng là dự kiến trên bản đồ, bước lập Báo cáo nghiên cứu khả thi diện tính đất nông nghiệp tăng, đất ở tăng do được tính chính xác theo hồ sơ khảo sát, thiết kế và phối hợp với địa phương rà soát diện tích từng loại đất, cây cối, vật kiến trúc.

Bên cạnh đó, tại bước Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi tạm tính theo Quyết định ban hành giá đất, giá cây trồng và kiến trúc do tỉnh Tiền Giang và tỉnh Đồng Tháp ban hành; bước lập Báo cáo nghiên cứu khả thi tính theo đơn giá đất cụ thể tại thời điểm lập dự án do các địa phương phối hợp cung cấp sau khi tiến hành khảo sát giá đất bồi thường thực tế.

Với hai yếu tố nói trên, chi phí giải phóng mặt bằng Dự án thành phần 2 đã tăng lên từ 398 tỷ đồng lên 1.255 tỷ đồng.

Cũng theo giải thích của UBND tỉnh Tiền Giang, trong hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, suất đầu tư Dự án thành phần 2 khoảng 158 tỷ đồng/km (không bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng và dự phòng), trong đó: phần tuyến tham khảo theo suất đầu tư của tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ và phần cầu tham khảo suất đầu tư theo Quyết định số 65/QĐ-BXD ngày 20/01/2021 của Bộ Xây dựng.

Tuy nhiên, tại bước lập Báo cáo nghiên cứu khả thi chi phí xây dựng được xác định dựa trên khối lượng hồ sơ thiết kế cơ sở (được tính toán chi tiết, cụ thể và phù hợp với quy mô, cấp hạng của tuyến đường, phù hợp với điều kiện địa hình, thủy văn) và đơn giá tại thời điểm lập dự án.

Cụ thể, chiều dài cầu tăng khoảng 419m do phải kéo dài cầu để xử lý nền đất yếu phạm vi đầu cầu và đảm bảo tĩnh không các đường chui dưới cầu; chiều dài đường gom tăng khoảng 5,95km để đảm bảo giao thông trong khu vực theo yêu cầu của các địa phương.

Việc tính suất đầu tư hạng mục nền đường bước Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi khoảng 75,39 tỷ đồng/km (bao gồm cả xử lý nền đất yếu) thấp hơn nhiều so thực tế bước Báo cáo nghiên cứu khả thi là 113,54 tỷ đồng/km (giá trị sau khi hoàn chỉnh hồ sơ theo ý kiến thẩm định của Cục Quản lý đầu tư xây dựng) do chiều sâu tầng đất yếu lớn và gần như suốt tuyến, đồng thời giá vật liệu tăng do nguồn cung của các vật liệu đáp ứng theo tiêu chuẩn đường cao tốc đang khan hiếm.

Theo Quyết định số 769/QĐ-TTg, Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, giai đoạn 1 có tổng chiều dài tuyến khoảng 27,43 km, trong đó qua địa phận tỉnh Đồng Tháp khoảng 19,81 km, qua địa phận tỉnh Tiền Giang khoảng 7,62 km.

Trong giai đoạn 1, Dự án sẽ xây dựng theo quy mô cao tốc 4 làn xe, có chiều rộng mặt cắt ngang 17 m. Dự kiến tổng mức đầu tư Dự án khoảng 5.886 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Tin liên quan
Tin khác