Money News
ĐHĐCĐ PJICO: Chốt phương án bán 20% cổ phần cho nhà đầu tư Hàn Quốc
Chí Tín - 26/04/2017 09:57
Ngày 26/4, Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex – PJICO (mã PGI, sàn HOSE) đã họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 và thông qua phương án phát hành cho cổ đông chiến lược nước ngoài.
Ông Đào Hải Nam, Tổng giám đốc PJICO phát biểu tại Đại hội

Theo đó, PJICO dự kiến sẽ phát hành riêng lẻ 17,74 triệu cổ phần, tương đương 20% vốn điều lệ cho nhà đầu tư chiến lược là Samsung Fire & Marine Insuarance Co., Ltd (SFMI).

Đây là công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu của Hàn Quốc, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí lựa chọn cổ đông chiến lược quy định trong bộ hồ sơ gửi nhà đầu tư quan tâm.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định giá phát hành trên cơ sở kết quả đàm phán với SFMI theo nguyên tắc được quy định trong Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hồi tháng 8/2015.

Cụ thể, giá phát hành không thấp hơn mức giá tối thiểu được khuyến nghị trong báo cáo tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp của Công ty TNHH chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBS).

Toàn bộ số cổ phần phát hành của PJICO cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian 5 năm.

Sau khi hoàn tất phát hành cho nhà đầu tư chiến lược, tỷ lệ cổ phần do Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam nắm giữ tại PJICO sẽ là 40,95% cổ phần, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam nắm giữ 8,03%, Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam nắm giữ 7,03%, Công ty TNHH MTV Hanel nắm giữ 0,8%...

Ngoài nội dung phát hành cổ phiếu phiếu cho cổ đông chiến lược, Đại hội đồng cổ đông PJICO cũng đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017.

Theo đó, tổng doanh thu bảo hiểm gốc 2017 dự kiến đạt 2.500 tỷ đồng (chưa bao gồm doanh thu bảo hiểm tàu cá), tăng trưởng khoảng 6,7% so với thực hiện năm 2016; lợi nhuận trước thuế dự kiến 140 tỷ đồng, tăng trưởng 11,6%; cổ tức không thấp hơn 10%.

Trong các lĩnh vực cụ thể, dự kiến doanh thu bảo hiểm xe cơ giới đạt 1.172 tỷ đồng, trong đó doanh thu bảo hiểm ô tô đạt 1.067 tỷ đồng.

Doanh thu bảo hiểm sức khỏe dự kiến đạt 303 tỷ đồng, nhóm nghiệp vụ hàng hóa dự kiến đạt 207,5 tỷ đồng doanh thu, nhóm nghiệp vụ tàu thủy dự kiến 320 tỷ đồng doanh thu, nhóm nghiệp vụ tài sản – kỹ thuật – hỗn hơn dự kiến 497,5 tỷ đồng doanh thu…

PJICO cũng đang có định hưởng đẩy mạnh bán hàng qua kênh môi giới, bán bảo hiểm qua ngân hàng.

Theo đó, doanh thu dự kiến qua kênh môi giới trong năm 2017 là 165 tỷ đồng, tăng trưởng 26%  so với doanh thu thực hiện năm 2016.

Trong năm 2017, PJICO dự kiến sẽ thành lập Phòng bán hàng trực tuyến, thành lập thêm đơn vị thành viên tại Hà Nội.

Trước đó, trong năm 2016, PJICO đạt 2.484,4 tỷ đồng doanh thu bảo hiểm gốc, hoàn thành 106% kế hoạch năm và tăng trưởng 11,4% so với năm 2015.

Một trong những thành công của PJICO trong năm 2016 là việc đẩy mạnh bán hàng qua hệ thống cửa hàng xăng dầu. Doanh thu bán bảo hiểm qua các cửa hàng xăng dầu thành viên Petrolimex đạt gần 100 tỷ đồng, đạt mức doanh thu cao nhất từ trước đến nay. Theo đó, kênh bán hàng này đã hoàn thành 110% kế hoạch năm 2016 và tăng 30% so với năm 2015.

Tuy nhiên, theo đánh giá của ban lãnh đạo công ty, với tiềm năng của hệ thống 2.300 cửa hàng xăng dầu trên khắp cả nước thì doanh thu bán bảo hiểm qua kênh này vẫn còn có thể tăng trưởng và bứt phá hơn nữa.

Trong năm 2017, PJICO sẽ đưa ra thêm một số giải pháp phù hợp, đa dạng hóa các loại hình sản phẩm để đẩy mạnh doanh thu qua kênh bán hàng này.

Tin liên quan
Tin khác