Sức khỏe doanh nghiệp
DIC Corp giải thể thêm một công ty con
Duy Bắc - 05/01/2024 09:37
Sau khi giải thể Công ty DIC Hà Nam, Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã DIG - sàn HoSE) tiếp tục giải thể thêm Công ty DIC Commerce.

Ngày 3/1/2024, Công ty DIC Corp nhận được thông báo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc hoàn tất giải thể Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại DIC (viết tắt: DIC Commerce).

Được biết, ngày 13/4/2023, Công ty DIC Corp đã thực hiện các thủ tục sáp nhập Công ty DIC Commerce vào Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Tầm nhìn DIC (viết tắt: DIC Vision).

Như vậy, Công ty DIC Commerce không còn là Công ty con của Công ty DIC Corp.

Trước đó, DIC Corp cũng đã hoàn tất việc giải thể Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Hà Nam (viết tắt: Công ty DIC Hà Nam).

Được biết, DIC Corp đã thực hiện các thủ tục sáp nhập Công ty DIC Hà Nam vào DIC Corp theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 22/4/2021.

Công ty DIC Hà Nam ban đầu được thành lập với mục đích thực hiện đầu tư hai dự án Điểm du lịch sinh thái và vui chơi giải trí Hồ Ba Hang (tại huyện Kim Bảng, quy mô 316 ha) và Cảng thông quan nội địa và dịch vụ công nghiệp Thanh Liêm (tại huyện Thanh Liêm, quy mô 300 ha) trên địa bàn tỉnh Hà Nam).

Theo kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2011 - 2020, DIC Group đã chủ trương tổ chức lại các doanh nghiệp thành viên, thoái vốn các doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh không phù hợp, trong đó có DIC Hà Nam. Năm 2014, UBND tỉnh Hà Nam đã chấp thuận chuyển giao nhiệm vụ chủ đầu tư hai dự án trên từ DIC Hà Nam cho DIC Group.

Về cấu trúc Công ty, tại thời điểm 30/9/2023, DIC Corp đang sở hữu 9 công ty con và 4 công ty liên kết.

Sử dụng vốn sai mục đích trong đợt chào bán 75 triệu cổ phiếu, DIC Corp bị xử phạt

Trước đó, ngày 28/12/2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 1256/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng với hàng loạt sai phạm.

Trong đó, phạt 85 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật (Công ty DIC Corp không công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 192A/2022/NQ-DICCorp-HĐQT ngày 14/01/2022 thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ).

Phạt 175 triệu đồng do không báo cáo việc thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán hoặc phát hành tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất (Công ty DIC Corp không báo cáo việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 nêu tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 192A/2022/NQ-DICCorp-HĐQT ngày 14/01/2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022).

Phạt 150 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch (Công ty DIC Corp công bố thông tin Báo cáo tiến độ sử dụng vốn số 113/DICGroup-HĐQT ngày 13/10/2022, số 48/DICGroup-HĐQT ngày 14/4/2023, số 118/ DICGroup-HĐQT ngày 10/10/2023, tại các báo cáo này có nêu: “Mục đích sử dụng vốn theo phương án phát hành: đầu tư vào dự án Khu đô thị mới Vũng Tàu, phường 12, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”, “Mục đích giải ngân thanh toán chi phí công tác chuẩn bị đầu tư dự án, đền bù giải phóng mặt bằng”. Tuy nhiên, theo Báo cáo tiến độ sử dụng vốn số 133/ DICCorp-KT ngày 20/4/2022 và Báo cáo tiến độ sử dụng vốn số 113/ DICCorp-HĐQT ngày 13/10/2022, Công ty sử dụng vốn để đầu tư vào dự án Khu đô thị mới Vũng Tàu và thanh toán khoản tiền còn thiếu cho Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Tân Long).

Phạt 60 triệu đồng do không công bố báo cáo sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán hoặc phát hành để thực hiện dự án đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hoặc không thuyết minh chi tiết việc sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán hoặc phát hành để thực hiện dự án trong báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán xác nhận.

Công ty DIC Corp không công bố báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 để thực hiện dự án đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 hoặc không thuyết minh chi tiết việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 để thực hiện dự án trong báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán xác nhận.

Như vậy, tổng hình phạt là 470 triệu đồng.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước buộc DIC Corp phải khắc phục hậu quả

Bên cạnh việc xử phạt bằng tiền, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có đưa ra các biện pháp khắc phục hậu quả đối với Công ty DIC Corp.

Đầu tiên, buộc thông qua Đại hội đồng cổ đông gần nhất về việc thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán hoặc phát hành chứng khoán riêng lẻ tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Thứ hai, buộc cải chính thông tin theo quy định tại khoản 6 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm d khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP đối với hành vi công bố thông tin sai lệch.

Và cuối cùng, buộc công bố báo cáo sử dụng vốn được kiểm toán xác nhận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc công bố thuyết minh chi tiết việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ trong báo cáo tài chính năm được kiểm toán xác nhận.

DIC Corp vẫn chưa giải ngân hết đợt chào bán 75 triệu cổ phiếu riêng lẻ năm 2021

Được biết, ngày 7/10/2021, Công ty DIC Corp phát hành 75 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 20.000 đồng/cổ phiếu, huy động 1.500 tỷ đồng. Trong đó, ông Nguyễn Thiện Tuấn, Chủ tịch HĐQT mua 10 triệu cổ phiếu; ông Nguyễn Hùng Cường, con trai ông Tuấn mua 10 triệu cổ phiếu; bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, con gái ông Tuấn mua 5 triệu cổ phiếu; ông Cao Văn Vũ mua 10 triệu cổ phiếu; CTCP Đầu tư Phát triển Thiên Tân mua 38 triệu cổ phiếu; và còn lại CTCP Chứng khoán Liên Việt mua 2 triệu cổ phiếu.

Theo kế hoạch huy động vốn ban đầu, số tiền huy động trong đợt chào bán này được Công ty DIC Corp sử dụng để đầu tư vào dự án Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu. Ngoài ra, số cổ phiếu phát hành riêng lẻ lần này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày 7/10/2021.

Tuy nhiên, cập nhập tới ngày 13/11/2023, Công ty DIC Corp công bố báo cáo sử dụng số tiền 1.499,9 tỷ đồng huy động từ đợt phát hành riêng lẻ năm 2021, Công ty đã giải ngân được 1.320,48 tỷ đồng, còn lại 179,37 tỷ đồng chưa giải ngân.

Số tiền đã giải ngân, Công ty sử dụng thanh toán chi phí công tác chuẩn bị đầu tư dự án, đền bù giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu, phường 12, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; và thanh toán tiền cho CTCP Đầu tư và Phát triển Tân Long.

Tin liên quan
Tin khác