Thời sự
Điểm tên 6 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD sau 9 tháng năm 2023
ĐT - 03/10/2023 13:51
Sau 9 tháng năm 2023, có 6 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 62,2% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước.

.

Tin liên quan
Tin khác