Sức khỏe doanh nghiệp
Đô thị Kinh Bắc (KBC) lỗ kỷ lục 482 tỷ đồng quý IV/2022
Kim Ngân - 31/01/2023 17:42
Cả năm, Công ty lãi 1.547 tỷ đồng, tăng 41% so với năm trước, nhưng chỉ hoàn thành 34% kế hoạch đề ra.

Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (HoSE: KBC) vừa trải qua quý IV/2022  kinh doanh ảm đạm khi doanh thu âm 331 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế âm 482 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 523 tỷ đồng). Đây cũng là quý lỗ nhiều nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp.

Cả năm 2022, Công ty có doanh thu thuần đạt 957 tỷ đồng, giảm 77% so với năm trước. Trong đó, doanh thu từ cho thuê đất và cơ sở hạ tầng giảm hơn 78%, còn 665 tỷ đồng. Mặt khác, Công ty không ghi nhận doanh thu từ hoạt động bán nhà xưởng.

Công ty có thu nhập đột biến từ doanh thu tài chính gấp đôi năm trước, đạt 338 tỷ đồng. Khoản lãi trong công ty liên doanh, liên kết đạt 2,199 tỷ đồng, trong đó hơn 1,997 tỷ đồng đến từ chênh lệch giữa phần sở hữu trong tài sản thuần của bên bị mua và giá phí hợp nhất kinh doanh liên quan trong thương vụ Kinh Bắc tăng tỷ lệ sở hữu lên 48% với CTCP Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng.

Do đó, cả năm, Công ty lãi 1.547 tỷ đồng, tăng 41% so với năm trước, nhưng chỉ hoàn thành 34% kế hoạch đề ra.

Theo giải trình, trong năm 2022, Công ty đã ký cho thuê 107 ha đất KCN với tổng giá trị gần 3.540 tỷ đồng. Tại KCN Quang Châu, tổng diện tích KCN đã ký cho thuê trị giá 2.460 tỷ đồng. Đặc biệt, Công ty đã cho thuê gần 50 ha đất cho Dự án "Nhà máy công nghệ chính xác Fulian" cho nhà đầu tư Ingrasys (Singapore) trực thuộc Foxconn - đơn vị sản xuất sản phẩm điện tử cho Apple, với tổng giá trị 1.624 tỷ đồng. Tại KCN Nam Sơn Hạp Lĩnh đã ký cho thuê 30 ha với giá trị 981 tỷ đồng.

Tuy nhiên, một số nhà đầu tư nước ngoài chưa được cấp giấy phép đầu tư nên chưa kịp bàn giao trong năm 2022, do đó doanh thu bán hàng sẽ được chuyển sang năm 2023 mới có thể ghi nhận được. KBC ước tính tổng các hợp đồng này có thể mang lại lợi nhuận gộp hơn 1.800 tỷ đồng năm 2023.

Tổng tài sản tính đến 31/12/2022 là hơn 34.900 tỷ đồng. Con số này tăng 11% so với đầu năm. Phải thu ngắn hạn là hơn 11.000 tỷ đồng, chiếm 32% tổng tài sản.

Hàng tồn kho ghi nhận 12.254 tỷ đồng, chiếm hơn 35% tổng tài sản. Khu đô thị (KĐT) và khu công nghiệp (KCN) Tràng Cát vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất với hơn 7.800 tỷ đồng; theo sau là KCN Tân Phú Trung; KĐT Phúc Ninh; KCN Nam Sơn Hạp Lĩnh đều trên 1.000 tỷ đồng; KĐT Tràng Duệ, KCN Quang Châu và dự án NOXH thị trấn Nếnh hơn 300 tỷ đồng.

Nợ phải trả tính đến cuối năm 2022 là 17.067 tỷ đồng, tăng 18% so với đầu năm và gần bằng vốn chủ sở hữu. Trong đó, tổng dư nợ trái phiếu gần 3.900 tỷ đồng, nợ trái phiếu đến hạn trả là 2.900 tỷ đồng.

Tin liên quan
Tin khác