Chuyển động thị trường
Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản ồ ạt thành lập mới
Quang Hưng - 30/08/2017 15:07
Ngành kinh doanh bất động sản với 3.156 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tổng số vốn 217.139 tỷ đồng, tăng 65,8% về số lượng và 62,8% về số vốn.
Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) vừa công bố tình hình hoạt động của doanh nghiệp trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2017.

Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) vừa cho biết, trong 8 tháng đầu năm 2017, cả nước có thêm 85.357 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 822.116 tỷ đồng, tăng 16,3% về số doanh nghiệp và tăng 44,8% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016. Với tổng vốn đăng ký mới 822.116 tỷ đồng, cùng với 1,1 triệu tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của doanh nghiệp đã nâng tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 8 tháng qua là 1,9 triệu tỷ đồng.

Riêng trong tháng 8/2017, số doanh nghiệp được thành lập mới là 12.404 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 131.378 tỷ đồng, tăng 6,2% về số doanh nghiệp và tăng 39,0% về số vốn đăng ký so với tháng trước. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong tháng 8 đạt 10,6 tỷ đồng, tăng 30,8% so với tháng trước.

Phân theo lĩnh vực hoạt động, tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới tăng ở hầu hết các ngành so với cùng kỳ năm 2016.

Cụ thể, kinh doanh bất động sản tăng mạnh nhất với 3.156 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tổng số vốn 217.139 tỷ đồng, tăng 65,8% về số lượng và 62,8% về số vốn.

Đứng thứ hai là lĩnh vực tài chính, ngân hàng và bảo hiểm với số lượng đăng ký mới 966 doanh nghiệp, tổng vốn đăng ký 18.433 tỷ đồng, tăng 33,4% về số lượng và 50% về số vốn.

Tiếp theo là ngành giáo dục và đào tạo đăng ký 2.242 doanh nghiệp mới, tăng 30,0%; Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội đăng ký 451 doanh nghiệp, tăng 29,6%;...

Bên cạnh đó, có 4 ngành giảm so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Khai khoáng đăng ký 8.767 tỷ đồng, giảm 57,2%; Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản đăng ký 13.995 tỷ đồng, giảm 13,7%; Thông tin và truyền thông đăng ký 16.233 tỷ đồng, giảm 6,9% và Vận tải kho bãi đăng ký 21.813 tỷ đồng, giảm 4,4%.

Tin liên quan
Tin khác