Hành trình mang sự ấm áp đến dải đất miền Trung của Chubb Life Việt Nam
Khi cơn lũ qua đi, tình người vẫn ở lại, vẹn nguyên và ấm áp vì những tấm chân tình từ cả nước cùng chung tay mang diện mạo của dải đất miền Trung lại tươi đẹp như ngày nào.