Doanh nghiệp
Đồng Tháp đứng đầu về chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp
Huy Tự - 08/11/2023 16:57
UBND tỉnh Đồng Tháp vừa công bố kết quả đánh giá Bộ Chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp tháng 10/2023.

Kết quả trên nhằm thực hiện theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử. Ngày 27/9/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Công văn số 28/UBND-KSTTHC về việc triển khai thực hiện Quyết định số 766/QĐ-TTg từ ngày 01/8/2022 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Căn cứ kết quả công bố trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (tại địa chỉ https://quantri.dichvucong.gov.vn), UBND Tỉnh công bố kết quả đánh giá Bộ Chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp trong tháng 10/2023 như sau: Tổng số điểm Đồng Tháp đạt: 79,34/100 điểm, xếp hạng 01/63 tỉnh, thành phố, được đánh giá khá (Số liệu được xuất ngày 01/11/2023).

Ông Phạm Thiện Nghĩa giới thiệu xoài Đồng Tháp đến du khách

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa cho biết, kết quả trên thể hiện sự cố gắng, quyết tâm cao của các ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh, nhất là đội ngũ các công chức, viên chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả thủ tục hành chính. Đặc biệt biểu dương các đơn vị: UBND huyện Tam Nông, UBND thành phố Hồng Ngự và UBND thành phố Cao Lãnh trong thực hiện hiệu quả nội dung này.

Tuy nhiên, theo ông Phạm Thiện Nghĩa, bên cạnh kết quả đạt được, tỉnh vẫn còn một số nhiệm vụ, nhóm chỉ tiêu chưa đạt được theo đúng chỉ tiêu được giao. Để chấn chỉnh nội dung này, Chủ tịch UBND Tỉnh yêu cầu các sở, Thanh tra Tỉnh; Ban quản lý khu kinh tế, UBND các huyện, thành phố khẩn trương tìm nguyên nhân hạn chế, đề ra giải pháp khắc phục để cải thiện điểm số ở các nhóm tiêu chí theo quy định. Báo cáo kết quả thực hiện về UBND Tỉnh trước ngày 15/11/2023. 

Tin liên quan
Tin khác