Chuyển động thị trường
Đồng Tháp: Thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh
Trúc Giang - 25/03/2023 14:39
Đồng Tháp kiên quyết xử lý tình trạng cán bộ lơ là, sợ trách nhiệm, sách nhiễu trong thực thi công vụ, nhất là trong thực hiện thủ tục về đầu tư, đấu thầu, đấu giá, định giá đất đai…

Nhằm tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững, UBND tỉnh Đồng Tháp vừa có Công văn gửi các sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/03/2023 của Chính phủ.

Theo đó, UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu các sở, ngành, UBND cấp huyện theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao kiên quyết xử lý tình trạng cán bộ lơ là, không làm hết trách nhiệm, sợ trách nhiệm và sách nhiễu trong thực thi công vụ, nhất là trong công tác phê duyệt quy hoạch, thực hiện các thủ tục về đầu tư, cấp phép, đấu thầu, đấu giá, định giá đất đai, bất động sản.

Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Tập trung tháo gỡ khó khăn về thủ tục pháp lý của các dự án bất động sản trên địa bàn.

Thực hiện cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính liên thông; thủ tục hành chính điện tử cấp độ 4, không để xảy ra việc đùn đẩy trách nhiệm, gây khó khăn hoặc chậm trễ trong giải quyết các thủ tục triển khai dự án bất động sản trên địa bàn. Đồng thời, tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, đôn đốc, hướng dẫn, giám sát công tác giải quyết công việc của đội ngũ cán bộ, công chức nhằm kịp thời phát hiện, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh không để kéo dài thời gian, tồn đọng công việc.

UBND tỉnh Đồng Tháp giao Sở Xây dựng tăng cường nghiên cứu, phân tích, dự báo thị trường; đặc biệt là nhu cầu về các loại hình bất động sản công nghiệp, bất động sản dịch vụ, du lịch để đề xuất giải pháp phát triển phù hợp, đảm bảo nguồn cung cho thị trường, thúc đẩy phát triển sản xuất, tạo việc làm, nhu cầu về nhà ở theo các phân khúc.

Chủ động phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức các cuộc họp, làm việc trực tiếp với từng doanh nghiệp, từng dự án, nhất là các dự án lớn để lắng nghe các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, của dự án, giải quyết ngay nếu thuộc thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo UBND tỉnh, đăng ký lịch họp (khi cần thiết) để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Làm việc với các địa phương nhằm đẩy mạnh việc rà soát, trình, phê duyệt (phê duyệt điều chỉnh) quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng để triển khai thực hiện các dự án nhà ở, bất động sản trên địa bàn.

Bên cạnh đó, tăng cường theo dõi, giám sát có hiệu quả tình hình thị trường để kịp thời tham mưu UBND tỉnh có biện pháp, giải pháp phù hợp nhằm ngăn chặn tình trạng thị trường “phát triển nóng” hoặc “đóng băng”, tình trạng tung tin đồn thổi, đầu cơ thổi giá bất động sản lên cao để trục lợi, mất cân đối cung - cầu và đảm bảo vận hành theo cơ chế thị trường.

UBND tỉnh Đồng Tháp cũng yêu cầu UBND các huyện, thành phố, cần tập trung lập, phê duyệt quy hoạch (tối thiểu phải là quy hoạch phân khu hoặc tương đương) tại các dự án nhà ở mời gọi đầu tư theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Tập trung đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất; đấu thầu dự án có sử dụng đất; chấp thuận chủ trương đầu tư dự án; lựa chọn chủ đầu tư nhất là việc xác định giá đất, tính tiền sử dụng, giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án nhà ở nhằm tăng nguồn cung cho thị trường bất động sản.

Đồng thời, chủ động phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan rà soát, phân loại xử lý các dự án bất động sản trên địa bàn đang có vướng mắc về pháp lý, phải ngừng hoạt động, không đưa được sản phẩm ra thị trường do vướng mắc pháp lý để giải phóng nguồn lực đất đai, nguồn vốn đầu tư, giảm rủi ro nợ xấu tín dụng…

Tin liên quan
Tin khác