Đầu tư
Dự án Nạo vét sông Cổ Cò chồng lấn với các dự án khu đô thị
Linh Đan - 03/06/2024 16:01
Dự án Nạo vét, thoát lũ khẩn cấp và chống ngập mặn sông Cổ Cò và các dự án đô thị kề cận có diện tích chồng lấn khoảng 3.000 m2 và tồn tại khoảng hở khoảng 20.000 m2 do ranh giới phê duyệt quy hoạch không được khớp nối.
Dự án Nạo vét, thoát lũ khẩn cấp và chống ngập mặn sông Cổ Cò được xác định có chồng lấn diện tích với các dự án khu đô thị kề cận.

UBND thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) vừa đề nghị Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh (chủ đầu tư Dự án Nạo vét, thoát lũ khẩn cấp và chống ngập mặn sông Cổ Cò) chủ trì, phối hợp UBND thị xã và chủ đầu tư các dự án đô thị dọc hai bên sông Cổ Cò tổ chức đo đạc xác định cụ thể diện tích chồng lấn, khoảng hở làm cơ sở lập phương án thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân ảnh hưởng dự án đảm bảo theo quy định.

Theo UBND thị xã Điện Bàn, Dự án Nạo vét, thoát lũ khẩn cấp và chống ngập mặn sông Cổ Cò được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình và giao cho Ban Quản lý các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư tại Quyết định số 3259/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 (tại Km0 - Km14).

Hiện nay, tại khu vực phía Đông và phía Tây dọc hai bên sông Cổ Cò có các dự án đầu tư xây dựng nhà ở và khu du lịch, dịch vụ nhưng trong quá trình triển khai thực hiện thì chủ đầu tư các dự án này phát hiện có sự chồng lấn ranh giới và có khoảng hở giữa các dự án này với Dự án Nạo vét, thoát lũ khẩn cấp và chống xâm nhập mặn Sông Cổ Cò dẫn đến khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng cũng như quản lý quy hoạch, đầu tư tại các dự án.

Qua kiểm tra, khớp nối hồ sơ quy hoạch 1/500 được duyệt của các dự án với quy hoạch Dự án Nạo vét, thoát lũ khẩn cấp và chống ngập mặn sông Cổ Cò thì các ngành chức năng của thị xã đã xác định được ranh giới dự án sông Cổ Cò và các dự án đô thị có diện tích chồng lấn khoảng 3.000 m2 và diện tích khoảng hở khoảng 20.000 m2 do ranh giới phê duyệt quy hoạch không được khớp nối, người dân yêu cầu được đền bù hết thửa đất cùng một lần (tương ứng số tiền khoảng 9 tỷ đồng).

Tuy nhiên, đây chỉ là số liệu được thống kê dựa trên các Quy hoạch chi tiết 1/500 đã được duyệt, còn ngoài thực địa hiện nay tại một số dự án đã không còn mốc giới, dẫn đến việc thống kê diện tích chồng lấn thiếu tính chính xác.

Vì vậy, để sớm giải quyết nội dung vướng mắc trên, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng bàn giao dự án thi công trong quý III năm 2024, hoàn thành dự án vào cuối năm 2025 (đối với đoạn nạo vét sông Cổ Cò Km0-Km14) theo chỉ đạo của Tỉnh ủy Quảng Nam tại Thông báo số 775-TB/TU ngày 22/5/2024, UBND thị xã Điện Bàn kiến nghị như trên.

Tin liên quan
Tin khác