Đầu tư
Dự án Thủy điện Đăkđrinh 2 chưa phù hợp Quy hoạch vùng huyện Sơn Hà
Nhiệt Băng - 04/10/2023 17:00
Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, Dự án Thủy điện Đăkđrinh 2 có công suất 21MW là chưa phù hợp với Quy hoạch vùng huyện Sơn Hà đã được phê duyệt.

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi vừa có ý kiến về hồ sơ đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Thủy điện Đăkđrinh 2. Theo đó, Sở Xây dựng cho hay, theo hồ sơ đề nghị của Công ty cổ phần năng lượng Quảng Ngãi, chủ đầu tư đề nghị điều chỉnh một số nội dung của Dự án Thủy điện Đăkđrinh 2 (đã được UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư tại Quyết định số 729/QĐ-UBND ngày 11/10/2017 và điều chỉnh lần 1 tại Quyết định số 764/QĐ-UBND ngày 12/7/2022).

Cụ thể, diện tích sử dụng đất tăng từ 58,65ha lên 62,77ha; địa điểm thực hiện tại xã Sơn Bao, thị trấn Di Lăng (huyện Sơn Hà) và xã Sơn Tân (huyện Sơn Tây); điều chỉnh thời gian thực hiện đến tháng 12/2025.

Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Sơn Hà (đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 512/QĐ-UBND ngày 25/8/2020) có định hướng quy hoạch 1 nhà máy Thủy điện Đăkđrinh 2 công suất 17MW.

Tuy vậy, Dự án Thủy điện Đăkđrinh 2 (tại xã Sơn Bao, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà và xã Sơn Tân, huyện Sơn Tây) có công suất 21MW là chưa phù hợp với Quy hoạch vùng huyện Sơn Hà đã được phê duyệt.

Tuy nhiên, việc điều chỉnh công suất Dự án Thủy điện Đăkđrinh 2 đã được Bộ Công Thương phê duyệt điều chỉnh (tại Quyết định số 229/QĐ-BCT ngày 22/2/2022) và UBND tỉnh Quảng Ngãi điều chỉnh lần 1 (tại Quyết định số 764/QĐ-UBND ngày 12/7/2022).

Do đó, Sở Xây dựng đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Công ty cổ phần năng lượng Quảng Ngãi phối hợp với UBND huyện Sơn Hà thực hiện các thủ tục điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Sơn Hà theo quy định, làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo.

Đối với nội dung đề xuất điều chỉnh tiến độ thực hiện của dự án, Sở Xây dựng đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát thời gian đề nghị gia hạn đảm bảo theo quy định, đánh giá tổng quan về hiệu quả của dự án, yêu cầu chủ đầu tư làm rõ quá trình triển khai thực hiện, nguyên nhân chậm tiến độ, trách nhiệm của chủ đầu tư đối với việc phối hợp giải quyết các vướng mắc của dự án.

Ngoài ra, đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện không thể hiện cụ thể, chi tiết vị trí, diện tích và phạm vi ranh giới của Nhà máy thủy điện. Do vậy, Sở Xây dựng đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến UBND các huyện: Sơn Hà và Sơn Tây để kiểm tra, rà soát sự phù hợp của các nội dung đề xuất điều chỉnh với Đồ án Quy hoạch chung thị trấn Di Lăng, Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới các xã: Sơn Bao (huyện Sơn Hà) và Sơn Tân (huyện Sơn Tây).

Tin liên quan
Tin khác