Thời sự
Đủ cơ sở để ba luật mới về bất động sản có hiệu lực sớm 5 tháng
Nguyễn Lê - 11/06/2024 16:44
Mục đích trình các luật có hiệu lực sớm nhằm tháo gỡ được những khó khăn trong tiếp cận đất đai phục vụ sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư, đóng góp lớn cho việc hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.
 Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường Lê Minh Ngân trình bày tờ trình dự án luật.

Chiều 11/6 Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đã họp phiên toàn thể thẩm tra tờ trình của Chính phủ về dự án luật sửa đổi, bổ sung số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15, Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.

Trinh bày tờ trình dự án luật của Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường Lê Minh Ngân nêu rõ, mục đích xây dựng luật đề cho phép ba luật về đất đai, nhà ở có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2024 để sớm khơi thông nguồn lực đất đai, kịp thời giải quyết, xử lý dứt điểm các tồn tại, bất cập đã chỉ ra trong quá trình tổng kết thi hành Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và phát huy những ưu việt, những chính sách, những quy định tiến bộ đã được thể chế hóa trong các Luật nêu trên.

Mục đích nữa là để kịp thời phát huy tiềm năng, sử dụng hiệu quả cao nhất giá trị nguồn lực đất đai, các chính sách về nhà ở, kinh doanh bất động sản. Đồng thời, qua đó tháo gỡ được những khó khăn trong tiếp cận đất đai phục vụ sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư, đóng góp lớn cho việc hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Cho phép các luật trên có hiệu lực thi hành sớm còn nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp và người dân trong việc thực hiện quyền của người sử dụng đất, bảo vệ quyền lợi cho người có đất bị thu hồi, thúc đẩy sự tham gia hoạt động kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, đặc biệt là nhà ở xã hội, cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, kiểm soát chặt chẽ việc phát triển nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ của cá nhân, giải quyết tranh chấp, khiếu nại đối với việc quản lý, vận hành nhà chung cư…

Theo Chính phủ thì Dự thảo Luật không làm phát sinh thủ tục hành chính.

Ông Ngân cũng báo cáo tiến độ xây dựng các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản.

Theo đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 42/2024/NĐ-CP ngày 16/ 4/ 2024 quy định về hoạt động lấn biển. Các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ đã được các Bộ: Tài nguyên và Môi trường , Tài chính , Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng  xây dựng, hoàn thiện; đã lấy ý kiến, tiếp thu, giải trình ý kiến Thành viên Chính phủ, báo cáo Chính phủ để ký ban hành trong tháng 6/2024.

Đối với Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng dự thảo Nghị định, gửi lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương, tiếp tục hoàn thiện để trình Chính phủ ký ban hành trong tháng 6/2024.

Với quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn diện tích và định mức trang thiết bị nội thất nhà ở công vụ, Bộ Tư pháp đã thẩm định, Bộ Xây dựng đã hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người có đất thu hồi, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã xây dựng nội dung, gửi xin ý kiến các các bộ, ngành, địa phương, hiện đang giải trình, tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành, địa phương.

Với các thông tư thuộc thẩm quyền ban hành của các bộ, ông Ngân cho hay đến nay các bộ, ngành cũng đã tập trung nguồn lực để xây dựng văn bản theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (tổ chức soạn thảo, đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ và của bộ để lấy ý kiến các đối tượng chịu tác động, tổ chức hội thảo, lấy ý kiến bằng văn bản các bộ, ngành, địa phương…). Các bộ, ngành có liên quan hoàn thiện các Thông tư thuộc thẩm quyền để ban hành có hiệu lực đồng thời với thời điểm có hiệu lực của Luật và các Nghị định.

Thường trực Chính phủ đã chỉ đạo việc xây dựng, hoàn thiện các văn bản nêu trên theo trình tự rút gọn. Do đó, các văn bản hướng dẫn thi hành các Luật thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành sẽ được ban hành và có hiệu lực đồng thời với thời điểm có hiệu lực của các Luật, đảm bảo đồng bộ, kịp thời, làm căn cứ pháp lý đầy đủ cho việc thi hành Luật, ông Ngân báo cáo.

Thời gian qua, các địa phương cũng đã đồng loạt tập trung, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các văn bản hướng dẫn Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản để đảm bảo các điều kiện, căn cứ nhằm triển khai thực hiện kịp thời, ông Ngân cho biết thêm.

Như vậy, Chính phủ nhận định, có đầy đủ cơ sở để các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và việc xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành thuộc thẩm quyền của chính quyền địa phương sẽ đảm bảo tiến độ, chất lượng để triển khai thi hành Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản khi các luật này có hiệu lực từ ngày 1/8/2024.

Tin liên quan
Tin khác