Doanh nghiệp
Gelex đặt đích doanh thu 15.000 tỷ đồng trong năm 2018
Chí Tín - 13/03/2018 10:24
Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (Genlex, mã GEX, sàn HOSE) vừa thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
Thông tin cơ bản về cổ phiếu GEX

Cụ thể, Gelex đặt mục tiêu năm 2018 đạt doanh thu 15.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.820 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.476 tỷ đồng.

Trước đó, trong năm 2017, Gelex đạt tổng doanh thu 12.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.650 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.307 tỷ đồng.

Tính đến 31/12/2017, Gelex có tổng tài sản 13.906 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 6.298 tỷ đồng.

Gelex cho biết cũng sẽ thực hiện chi trả 30% cổ tức năm 2017 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó, Công ty sẽ chi trả 10% cổ tức bằng tiền và 20% cổ tức bằng cổ phiếu.

Mới đây, Hội đồng quản trị của Gelex cũng đã thông qua phương án thoái vốn tại Công ty cổ phần K.I.P Việt Nam. Sau khi phương án thoái vốn này hoàn tất thì K.I.P Việt Nam sẽ không còn là công ty con của Gelex nữa.

Trên cơ sở phương án thoái vốn đã được phê duyệt, Hội đồng quản trị cũng đã ủy quyền cho Tổng giám đốc Gelex tìm kiếm đối tác chào bán cổ phần, quyết định giá bán cụ thể và các vấn đề phát sinh có liên quan đến phương án thoái vốn tại Công ty cổ phần K.I.P Việt Nam.

Được biết, Hội đồng quản trị Gelex cũng vừa bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Tiếu giữ chức vụ Giám đốc điều hành. Ông Tiếu có trách nhiệm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo sự phân công của Tổng giám đốc phù hợp với Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban điều hành và các quy đinh khác của Tổng công ty.

Tin liên quan
Tin khác