Tài chính - Chứng khoán
Gelex dự định mua chi phối Viglacera
Chí Tín - 03/03/2021 15:56
Tổng công ty cổ phần Thiết bị Điện Việt Nam (Gelex, mã GEX) dự kiến sẽ mua thêm cổ phiếu của Tổng công ty cổ phần Vigalacera (mã VCG).
Gelex là cổ đông lớn thứ hai tại Viglacere, chỉ sau Bộ Xây dựng

Theo Nghị quyết mới đây của Hội đồng quản trị Gelex, công ty này có ý định mua vào đến mức chi phối tại Viglacera.

Trước khi Gelex thực hiện kế hoạch mua này, Gelex đang là cổ đông lớn thứ hai tại Viglacera với tỷ lệ nắm giữ 26,64% cổ phần.

Một công ty khác thuộc họ hàng nhà Gelex là Công ty cổ phần Thiết bị điện Gelex cũng đang nắm giữ 19,43% cổ phần tại đây.

Trong khi đó, cổ đông nắm giữ nhiều cổ phiếu nhất tại Viglacera là Bộ Xây dựng với 53,97% cổ phần.

Về năng lực tài chính hiện tại, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn và tiền (và tương đương tiền) tại thời điểm cuối năm 2020 đều tăng so với đầu năm.

Giá trị cụ thể hai khoản này lần lượt là 1.728 tỷ đồng và 1.562 tỷ đồng, trong khi giá trị 1 năm trước đó của 2 khoản này lần lượt là 1.196 tỷ đồng và 921 tỷ đồng.

Trong cơ cấu vốn, nợ phải trả của Gelex tại thời điểm cuối 2020 đã tăng gấp 1,5 lần so với đầu năm, đạt giá trị là 18.939 tỷ đồng.

Trong hi đó, vốn chủ sở hữu của công ty này lại giảm so với đầu năm với giá trị thời điểm cuối năm là 8.192 tỷ đồng.

Tin liên quan
Tin khác